ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון פורטמן נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופט מירון שוורץ

המערער
דורון פורטמן ת.ז. XXXXX286
ע"י ב"כ: עו"ד אלי מלול

-

המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד שרה מינטוס

פסק דין

לפניי ערעור על החלטת ועדת עררים לניידות מיום 24.10.12, אשר קבעה למערער מוגבלות בניידות בשיעור של 40% לפי סעיף א-4 לרשימת הליקויים שבהסכם הניידות .

העובדות הרלוונטיות -

1. ביום 8.7.12 נבדק המערער ע"י ועדה רפואית לעניין מוגבלות בניידות (ועדה מחוזית), אשר מצאה בבדיקתה בין היתר: "מחלה נוירולוגית SMT עם דרופפוט דו-צדדי וקיבוע קרסוליים דו-צדדי . בנוסף, מצב לאחר החלפת ברך שמאל עם הגבלה ביישור". הועדה קבעה למערער מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפי סעיף א-4 שעניינו: "שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים..".

2. המוסד לביטוח לאומי הגיש ערר כנגד החלטת הועדה כאמור, בנימוק לפיו "אין שיתוק מלא של שרירי השוק דו-צדדי".

3. ביום 24.10.12 התכנסה ועדת עררים לניידות לדיון בערר האמור.

בסיכום ממצאי הבדיקה הנוירולוגית, ציינה הועדה כדלקמן:

"דלדול בולט בשרירי השוקיים. כוח שרירים כמצוין בטבלה. החזרי פיקה חלשים מאוד. החזר אכילס לא ניתנים לבדיקה. אין תגובה בגירוי פלנטרי."

בפרק ו' לפרוטוקול, שעניינו "החלטת הועדה", צויין כדלקמן:

"מדובר בקישיון של שני מפרקי הקרסוליים. מצב זה מתאים ל ג-7 40%. בנוכחות קיבועים אלה לא ניתן לדון על כוח שרירי השוק ואין לתת כפל סעיפים ולהשתמש בסעיף א-4 במקרה זה".

טענות הצדדים -

4. לטענת המערער, שגתה ועדת העררים בקביעתה כאמור, במספר היבטים:

א. לא ברור כיצד ממצאי הועדה, המלמדים על מצבו הקשה של המערער, אינם מתאימים ליישום לפי הפריט שנקבע ע"י הועדה המחוזית.

ב. הועדה מציינת בעצמה כי לנוכח הקיבועים בקרסוליים, אין היא יכולה לבחון את כח שרירי השוק. לפיכך, לא מובן על סמך מה החליטה כי אין להותיר למערער את דרגת אי הכושר שנקבעה בועדה המחוזית.

ג. הועדה מציינת בפרוטוקול כי "אין לתת כפל סעיפים", ומכאן כי אף הועדה סבורה כי המערער עונה על הקריטריונים של שני הסעיפים, בעוד היא מיישמת דווקא את הסעיף המופחת של 40% ולא 80%.

ד. מאחר שהחלטת הועדה לעררים שונה מהחלטת הועדה המחוזית, היה עליה לפרט את מקור השוני באופן מנומק.

5. לטענת המשיב, לא נפל פגם משפטי בהחלטת ועדת העררים. הסעיף אותו מבקש המערער ליישם עניינו "שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים", אולם כלל לא ניתן היה לדון על כח שרירי השוק, לנוכח הקיבועים אצל המערער. המשיב סבור כי הועדה לא יכולה היתה להעניק למערער פריט התואם את מצבו הרפואי המדויק של המערער , ולפיכך ציינה כי "אין לתת כפל סעיפים".

דיון והכרעה –

6. מפרוטוקול הועדה עולה כי לנוכח קיומם של קיבועים, לא יכולה היתה הועדה לבחון את כח שרירי השוק ולפיכך לגישתה, "אין לתת כפל סעיפים ולהשתמש בסעיף א-4". לכן, יישמה הועדה את פריט הליקוי ג-7 שעניינו: "קשיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים".

7. החלטת ועדת עררים, צריך שתהיה ברורה ומובנת גם למי שאינו רופא, אולם בענייננו – ניתן לומר כי החלט ת הועדה אינה ברורה ונהירה כלל.

8. עסקינן בשאלת יישום סע' א-4 שעניינו: "שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים...", היינו היה על הועדה לבחון את מוגבלותו של המערער הלכה למעשה ולקבוע האם היא ניתנת ליישום באמצעות פריט א-4, כפי שסברה הועדה המחוזית, אם לאו.

יצוין לעניין זה, כי במקרה המתאים, רשאית הועדה גם לקבוע דרגת מוגבלות בניידות בהתאמה.

כאמור, לא ניתן להבין מפרוטוקול הועדה את החלטתה לעניין זה, ולא ברור מדוע בחרה הועדה ליישם סעיף שעניינו קרסוליים, בעוד שהועדה המחוזית סברה כי יש ליישם סעיף שעניינו שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים.

9. אשר על כן, יוחזר עניינו של המערער לועדת העררים באותו הרכב, על מנת שזו תזמן את המערער באמצעות בא כוחו ותאפשר לו לטעון טענותיו. הועדה תבדוק את המערער בשנית, ככל שתמצא לנכון לעשות כן, ולאחר שתשקול מחדש עמדתה, בשים לב למפורט ליל, תקבע האם יש מקום להותיר את החלטת הועדה המחוזית על כנה, אם לאו.

ככל שועדת הערר תחליט כי אין מקום לקבוע למערער מוגבלות בניידות, כפי שקבעה הועדה המחוזית, יהיה על ועדת הערר לפרט ולנמק את החלטתה, באופן שגם מי שאינו רופא, יוכל להבין את הלך מחשבתה. אחר זאת תקבע הועדה את הסעיף המתאים ליישום על פי הסכם הניידות. הועדה תשקול גם יישום סעיף תוך תיאום.

10. המשיב ישלם למערער סך של 1,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, זאת בתוך 30 יום מקבלת פסק דין זה.

11. הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה, לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ג' ניסן תשע"ג, (14 מרץ 2013 ), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: דורון פורטמן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: