ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד רוחה סוסן :

בפני כבוד הסגן נשיא אינאס סלאמה
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמת
רוחה סוסן

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

פרוטוקול

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ הנאשמת:
מרשתי חוזרת ב ה מהכפירה.

ב"כ המאשימה:
אבקש לתקן את כתב האישום באופן שהעבירה שתיוחס לנאשמת תהיה נהיגה תחת השפעת אלכוהול, בניגוד לתקנה 26(2) לת"ת – (סמל סעיף 6253).


החלטה

כתב האישום מתוקן כמבוקש.

המזכירות תעדכן רישומיה בהתאם.

ניתנה והודעה היום ג' ניסן תשע"ג, 14/03/2013 במעמד הנוכחים.

אינאס סלאמה, סגן נשיא

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשמת באמצעות סניגורה והיא נשאלה מה תשובתה לאישום.

ב"כ הנאשמת:
מרשתי מודה בעובדות לפי כתב האישום המתוקן.

הנאשמת:
מאשרת דברי בא כוחי.


הכרעת דין

אני מרשיע את הנאשמת בעבירה שלפי כתב האישום המתוקן.


ניתנה והודעה היום ג' ניסן תשע"ג, 14/03/2013 במעמד הנוכחים.

אינאס סלאמה, סגן נשיא

ב"כ המאשימה:
לאור כשלים ראייתיים הגענו להסדר. במסגרת הסדר התביעה מבקשת להטיל:
קנס
פסילה בפועל 8 חודשי פסילה בניכוי 30 ימי פסילה פסילה על תנאי
מאסר מותנה

ב"כ הנאשמת:
הנאשמת נשואה עם שני ילדים, עברה אינו מכביד. לאור מצבה הכלכלי שהיא לא עובדת, אבקש להתחשב בקנס. היא תפקיד רישיונה היום.


גזר דין

בשים לב לתיקון בכתב האישום ולמוסכם בין הצדדים הסדר הטיעון עולה בקנה אחד עם העבירה בה הורשעה הנאשמת ועל כן בית המשפט מאמץ אותו.

אני דן את הנאשמת למאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים. הנאש מת לא תשא בעונש זה אלא אם בתוך תקופה של 3 שנים תעבור את אחת העבירות שלהלן ותורשע בגינה.
ואלה העבירות: עבירה של נהיגה בעת פסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א - 1961 (להלן: "פקודת התעבורה"), או עבירה של נהיגה בעת שכרות לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים בניגוד לתקנה 26 (2) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 (להלן: "תקנות התעבורה").

אני דן את הנאשמת לתשלום קנס בסך 1,500 ש"ח או 15 ימי מאסר.

אני פוסל את הנאשמת מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 8 חודשים בפועל , בניכוי 30 ימי פס"מ.

אני פוסל את הנאשמת מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשמת לא תעבור אותה עבירה שעליה הורשעה או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ותורשע בגינה, תוך התקופה האמורה או לאחריה.

הקנס ישולם ב- 3 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 14/04/13.
אם תשלום אחד לא ייפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפירעון מיידי.
בית המשפט מסביר לנאשמת כי עליה להפקיד את רישיונה - גם אם פקע תוקפו - במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיה רישיון נהיגה עליה להפקיד תצהיר ערוך כדין, שכן הפסילה מתחילה ממתן גזר הדין אולם היא תחושב רק עם הפקדה כאמור.

הנאשמת הונחתה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

מודעת זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתנה והודעה היום ג' ניסן תשע"ג, 14/03/2013 במעמד הנוכחים.

אינאס סלאמה, סגן נשיא


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: רוחה סוסן
שופט :
עורכי דין: