ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן יאיר עוקב יזמות בע"מ נגד דרבי תמא 38 בע"מ :


בפני כבוד השופט שאול שוחט

מבקשת

בן יאיר עוקב יזמות בע"מ

נגד

משיבה

דרבי תמא 38 בע"מ

החלטה

בקשה להורות למשיבה להשיב על שאלון.

המבקשת היא התובעת והמשיבה היא הנתבעת בתיק 39665-11-11.

בין המבקשת לבין חברת ד.ראבי נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "חברת ד.ראבי") נחתם, ביום 29.4.10 , הסכם הנושא כותרת " הסכם נאמנות" . מכוח הסכם הנאמנות, כך נלמד מכתב התביעה, חברת ד. ראבי התחייבה מול המבקשת לתת לה רבע מזכויותיה בנכס מקרקעין הידוע כגוש 6538 חלקה 528 ( ובסה"כ דירה אחת מתוך 4 דירות שיבנו בבניין). המבקשת בתביעתה עותרת לרשום את זכויותיה בנכס ולחלופין, לסעד הצהרתי לפיו ההסכם בין הצדדים תקף, וכי על המשיבה לרשום את הזכויות, מיד לכשתוסר המניעה האובייקטיבית לכך.

על פי התביעה, המשיבה הינה חברת ד.ראבי נכסים והשקעות בע"מ בשמה החדש לאחר שבוצעו חילופי בעלי מניות . המשיבה מתכחשת להסכם – ומכאן התביעה.

התביעה המקורית הוגשה בנובמבר 2011 כהמרצת פתיחה, אך לבקשת המבקשת, הותר תיקון כתב התביעה והועברה לסדר דין רגיל. כתב תביעה מתוקן הוגש בחודש ספטמבר 2012. ביום 17.10.12 הוגש כתב הגנה מתוקן.

ביום 21.1.13 הגישה המבקשת בקשה לבית המשפט למתן צו לגילוי שאלון, לאחר שהתשובות והחומר שסיפקה המשיבה לא סיפק את המבקשת, ב-5 מתוך 10 שאלות שהפנתה לה. ביום 24.1.13 המשיבה הגישה תגובה מטעמה. נכון למועד כתיבת שורות אלו המבקשת לא הגישה תגובה לתשובת המשיבה.

דיון והכרעה

העיקרון המנחה במתן צו להשיב על שאלון הוא עקרון הרלוונטיות (ראה: ע"א 687/70 עוזיאל נ' מישאל, פ"ד כו(1) 387). לבית המשפט ניתן שיקול דעת רחב בהתקיים תנאי הזיקה לנושא הנדון. ע"פ הפסיקה אין צורך ברלוונטיות ישירה של המענה לשאלות לעובדות הישירות המוזכרות ושנויות במחלוקת. ניתן גם לבקש מענה באשר לעובדות אשר יש להן רלוונטיות כלשהי לעובדות הישירות השנויות במחלוקת ( לעניין זה ראו: רע"א 3068/08 סונול ישראל בע"מ נ' מינה ליזרוביץ ואח' תק-על 2008(3), 2767 ו- ע"א 41/49 כיאט נ' כיאט, פ"ד ג, 113).

על פי הקריטריונים הללו אבחן את עתירת המבקשת למענה לשאלות להן לא ענתה המשיבה או ענתה תשובה שאינה מספקת לגישת המבקשת.

באשר לשאלות 5-6 אשר עוסקות במשלח ידו של מר מחאמיד עבד אלפתאח, ופרויקטים שונים של ייזום בהם הוא עוסק:

שאלה זו עוסקת במשלח ידו של מר אלפתאח, הבעלים של המשיבה, ובפרויקטים של ייזום שבבעלותו. לכאורה, אין קשר בין השניים לאור עקרון האישיות המשפטית הנפרדת בין בעל השליטה בחברה לבין החברה עצמה. אולם, אין מדובר כאן בתביעה תאגידית שמטרתה ליצור הרמת מסך, אשר לה נדרש מבחן מחמיר. שאלות 5-6 , שנוגעות למידע כללי על עיסוקו של הבעלים החדש של המשיבה ( החברה ד. ראבי בשמה החדש), הן שאלות רלוונטיות בנסיבות העניין, מקום והמבקשת מתייחסת בתביעתה אל המשיבה כאל הגורם שהתחייב מולה בהסכם הנאמנות ( חרף חילופי הבעלים ושינוי שם החברה) והמשיבה-הנתבעת מנגד טוענת להגנתה כי אין לה שום קשר להתחייבות. אני מורה למר אלפתאח לענות על שאלות 5-6 בשאלון בכל הנוגע לעיסוקו, האם עסק בייזום ואם כן באילו פרויקטים ( אין צורך בפירוט היקפי הפרויקטים למרות שהדבר התבקש בשאלה).

באשר לשאלות 7-8 אשר עוסקות בחברות שבשליטת מר אלפתאח ובמניות בהן הוא מחזיק:

לא מצאתי כל רלוונטיות לעניין חברות שבשליטה או המניות בהן מחזיק מר אלפתאח , שלא בחברה המשיבה, לבין נושא המחלוקת. המשיבה אינה נדרשת במתן מענה לשאלות אלו.

באשר לשאלה 9 – לעניין מהות קרבתו של עו"ד ואיל למר אלפתאח :

לאור העובדה שעו"ד ואיל הוא אשר ערך את ההסכם בזמנו בין חברת ד.ראבי נכסים והשקעות בע"מ למבקשת, הרי שהיכרות בין עבד אלפתיח לבין אותו עוה"ד ואיל , האם ייצג אותו בעבר והאם הוא קרוב משפחה שלו, הן מסוג השאלות שרשאית המבקשת להפנות במסגרת השאלון. המשיבה תשיב לשאלה.

באשר לשאלה 10 – האם מר אלפתאח או מי מטעמו העביר מסר לעוה"ד ואיל כי הוא עלול להיתבע על כך שלא הודיע בעת העברת המניות על הסכם הנאמנות מול המבקשת -

לא מצאתי כל תועלת במתן מענה לשאלה האמורה. כל תשובה שתינתן לה, תהא אשר תהא, אינה רלוונטית למהות המחלוקת בין הצדדים. עוה"ד ואיל אינו נתבע בתובענה.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ב' ניסן תשע"ג, 13 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בן יאיר עוקב יזמות בע"מ
נתבע: דרבי תמא 38 בע"מ
שופט :
עורכי דין: