ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מייבנקו סבטלנה :

בפני כבוד השופטת מגי כהן
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמת
מייבנקו סבטלנה

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

פרוטוקול

ב"כ הנאשמת:
מרשתי מבקשת לחזור בה מכפירתה ולהודות בכתב האישום המתוקן.

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ המאשימה:
מודיעה על תיקון כתב האישום באופן שירשם:
*) נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26 (2) לתקנות התעבורה, במקום נהיגה בשכרות.


החלטה

מתירה לנאשמת לחזור בה מכפירתה, התיקון יעשה בכתב ידו של התובע.

ניתנה והודעה היום ג' ניסן תשע"ג, 14/03/2013 במעמד הנוכחים.

מגי כהן, שופטת

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם/ ב"כ הנאשם והוא נשאל מה תשובתו לאישום המתוקן.

ב"כ הנאשמת:
מודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן.


הכרעת דין

הנני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.

ניתנה והודעה היום ג' ניסן תשע"ג, 14/03/2013 במעמד הנוכחים.

מגי כהן, שופטת

ב"כ המאשימה:
במסגרת הסדר טיעון סוכם כי יוטלו על הנאשם העונשים הבאים:
- קנס לשקול דעת בית משפט .
- פסילה בפועל לתקופה של 350 בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.
- פסילה על תנאי.
- מאסר על תנאי
הנאשם נוהג משנת 2006 ולחובתו 2 הרשעות קודמות. אין עבר פלילי.
התביעה מגישה גיליון הרשעות קודמות.

ב"כ הנאשם:
תודה לתביעה שנחשפה לכשלים ראיתים ומאוד קל לתקן את כתב האישום.
מבקש לכבד את ההסדר.
גזר-דין

הנאשמת הורשע על פי הודאתה במסגרת הסדר טיעון לאחר שחזרה בה מכפירתה ותוקן האישום לעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26 (2) לתקנות התעבורה.
עברה התעבורתי של הנאשמת אינו מכביד כלל, לחובתה שתי ברירות משפט, כאשר הוותק בנהיגה הוא 7 שנים.
נוכח הנתונים הנ"ל והנימוקים הובילו את הצדדים שהובילו להסדר מצאתי לכבדו אשר על כן, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1200 ש"ח או 30 ימי מאסר תמורתו.

*) הקנס ישולם ב- 4 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 14.4.13 ובכל 14 בחודש שאחריו. אם תשלום אחד לא ייפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפירעון מיידי.

הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.
פסילה בפועל
אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 350 חודשים בפועל בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.

ריצוי הפסילה יחל ביום 1.5.13 שעה 12:00

בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רישיונו - גם אם פקע תוקפו במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיו רישיון נהיגה עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין ואישור משרד הרישוי אודות מצב הרישיון.

פסילה על תנאי
אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

מאסר על-תנאי
הנני גוזרת על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 7 חודשים שלא יעבור בתוך 3 שנים עבירה של:
נהיגה בשכרות
נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים
נהיגה בפסילה
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום ג' ניסן תשע"ג, 14/03/2013 במעמד הנוכחים.

מגי כהן, שופטת

הוקלד על ידי לילך פז


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מייבנקו סבטלנה
שופט :
עורכי דין: