ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה קדם נגד גמול חברה להשקעות בע"מ :

רע"א 9712/06 - א'

המבקשים:
1. שלמה קדם

2. צביה קדם

3. מסלולי תקשוב בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. גמול חברה להשקעות בע"מ

2. החברה לנאמנות של בנק לאומי בע"מ

3. מיכאל פרידמן

4. ישראל ברון

5. דב קורנבלום

6. עו"ד א. צוויג

7. שמואל ברגר -עו"ד

8. בעלי האג"ח

9. מדינת ישראל

בקשה לפטור מעירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפני בקשה לפטור מערבון בהליך שבכותרת.

1. ההליך נסוב על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו לדחות את ערעורם של המבקשים על החלטת רשמת בית המשפט אשר במסגרתה נדחתה בקשתם לפטור מאגרה בתביעה שהוגשה על ידם נגד המשיבים. לטענת המבקשים, מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לשלם אגרה ולהפקיד ערבון. עוד נטען כי סיכויי ההליך טובים. המשיבים מתנגדים לבקשה.

2. על המבקש פטור מערבון, תוך חשיפת בעל הדין שכנגד לסיכון כי הוא לא יוכל לגבות את הוצאותיו בהליך, אם ייפסקו כאלה, מוטל הנטל לפרוש לפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי הנטען. נטל זה גובר שעה שמבקש הפטור לא שילם לבעל הדין שכנגד את ההוצאות בהן חויב בערכאות קודמות, כפי שלטענת המשיבים אירע במקרה דנן. המבקשים לא עמדו בנטל זה. אכן, בבקשה נטען כי מצבם הכלכלי קשה ביותר, כי הכנסותיהם נמוכות וחובותיהם גדולים. ברם לבקשה לא צורפה ולו בדל אסמכתא עדכנית שיהיה בה כדי לשפוך אור על מצבם הכלכלי הנטען. חלף זאת, לבקשה צורפה בקשת המבקשים לפטור מאגרה, כפי שהוגשה לבית המשפט המחוזי במהלך שנת 2001. ברי כי בכך אין כדי לעמוד בנטל הנדרש. יודגש, כי בקשה זו הוגשה במסגרת הליך בו התבקש פטור מאגרה בתביעה אשר סכומה הועמד, לאחר תיקון כתב התביעה, על סך של 12 מיליון ש"ח. אף אם אניח כי למבקשים אין יכולת כלכלית לשלם אגרה בהיקף זה, אין בכך כדי להשליך באופן אוטומטי בדבר יכולת המבקשים להפקיד ערבון בהליך שבכותרת (ראו: רע"א 8996/01 אבידור חברה למוצר עץ בע"מ נ' מדינת ישראל, תק-על 2002(1) 243). יוער, כי נוכח מצבם הכלכלי הנטען, אין המבקשים מבהירים מנין משגת ידם למימון ייצוגם המשפטי בהליך שבכותרת ובהליכים שהתנהלו בבית משפט קמא. אוסיף שיש ממש בטענות המשיבים כי על פני הדברים אין ההליך מגלה עילה לקיומו של דיון בגלגול שלישי באופן המצדיק היעתרות לבקשה. בקשת המבקשים נדחתה הן על ידי רשמת בית המשפט קמא והן בערעור על החלטת הרשמת מהטעם שהתביעה שהוגשה על ידי המבקשים נגד המשיבים לא גילתה עילה באופן המצדיק מתן פטור כמבוקש. יצוין, כי כמובהר בהחלטת בית משפט קמא, עמדה זו, בנוגע לעילת התביעה, בוטאה גם בשתי החלטות שיפוטיות נוספות אשר במסגרתה נדונו סיכויי התביעה. במצב דברים זה, אין בידי להיעתר לבקשה באופן מלא. אוסיף, כי חרף העובדה שההליך שבכותרת נסוב על בקשה לפטור מאגרה, אין בתוצאה אליה הגעתי כדי ליצור "מעגל קסמים" שכן הסוגיה הנדונה היא אמנם בקשה לפטור מאגרה אולם השאלה הטעונה הכרעה אינה מצבם הכלכלי של המבקשים אלא האם תביעתם מגלה עילה. בהתחשב במצבם הכלכלי הנטען של המבקשים, אולם בשים לב גם לגובה ההוצאות בהן חויבו המבקשים בפסק דינו של בית משפט קמא וכן בכך שהמשיבים מיוצגים על ידי שלושה משרדי עורכי דין שונים, יועמד סכום הערבון על סך של 15,000 ₪. הערבון יופקד תוך 14 יום מעת המצאת החלטה זו, ולא – יימחק ההליך או יידחה ללא צורך במתן הודעה נוספת.

ניתנה היום, י"ז טבת תשס"ז (7.1.2007).

שושנה ליבוביץ
ר ש מ ת


מעורבים
תובע: שלמה קדם
נתבע: גמול חברה להשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: