ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועצת הכפר מסחה נגד ראש הממשלה :

בג"ץ 4387/06

העותרים:
1. מועצת הכפר ראס עטיה

2. מועצת הכפר מסחה

3. האגודה לזכויות האזרח בישראל

נ ג ד

המשיבים:
1. ראש הממשלה

2. שר הביטחון

3. אלוף פיקוד המרכז - מפקד כוחות צה"ל באזור יו"ש

המשך טיפול

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

1. העתירה מופנית כנגד תוואי גדר הביטחון באזור הכפרים ראס עטיה ומסחה שבמערב השומרון, דרומית לקלקיליה, בסמוך ליישובים אלפי מנשה, מתן ונירית. בעתירה מבקשים העותרים ביטולו של תוואי הגדר, בטענה כי הוא נוגד את הדין הבינלאומי, כי תכנונו הושפע משיקולים זרים וכי הוא בלתי מידתי. עיקר הטענות של כפר ראס עטיה מתייחס לאדמות הכפר המצויות כיום ב"מובעלת אלפי מנשה". עיקר הטענות של הכפר מסחה הוא כנגד הגדר בין הכפר לבין הישובים אלקנה, עץ אפרים ושערי תקווה והסדרי המעבר לאדמות החקלאיות באמצעות שערים חקלאיים.

2. הגדר במקטע נשוא העתירה הוקמה בשנת 2002 והיא מבצעית מיולי 2003. עם זאת, חלקים ממנה מיועדים לעבור שינוי. בעקבות פסק-הדין בפרשת אלפי מנשה (בג"ץ 7957/04 מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל (טרם פורסם), ניתן ביום 15.9.2005) עתיד להשתנות התוואי ממזרח לכפר ראס עטיה, בין ראס עטיה לאלפי מנשה. ביום 29.5.2006 הוצא צו תפיסה 40/02/ת' (תיקון גבולות מס' 2) התשס"ו-2006. לפי הצו החדש, התוואי העתידי יתרחק מהכפר ראס עטיה, חלק נכבד מאדמות הכפר יוצאו מן המובלעת, תורחב היציאה מהכפר לכיוון דרום, והכפרים ראס א טירה וא-דבעה יוצאו מן המובלעת. עם זאת, הליכי ההשגה כנגד התוואי העתידי טרם הסתיימו וטרם נפלה החלטה סופית בעניין הגדר במקטע זה. גם באזור הנוגע לאדמות תושבי הכפר מסחה צפוי התוואי להשתנות. לשינוי זה עשויות להיות השלכות על נגישותם של תושבי הכפר מסחה אל אדמותיהם שבמרחב התפר, בסמוך לכפר השכן עזון עתמה.

3. קיימנו (ביום 6.8.2006) דיון בעתירה. בהחלטתנו קבענו מועדים להגשת הודעות משלימות. מכלל החומר המונח לפנינו עתה עולה כי טרם בשלה העת להכרעה בעתירה שבנדון. לגבי הכפר ראס עטיה, נוכח השינויים העומדים להתבצע בתוואי אין מקום להכריע בשאלת חוקיותו ומידתיותו של התוואי לעת הזו. כמו כן, אין מקום לבחינת חוקיותו ומידתיותו של התוואי החדש, אשר טרם נקבע באופן סופי. אשר לכפר מסחה, הרי שחלק מטענות העותרים לגבי חוסר מידתיותו של התוואי נובע משינויו הצפוי של התוואי באזור עזון עתמה. אולם, באזור זה טרם הוצאו צווי תפיסה חדשים לשינויו של התוואי. ממילא, טרם הסתיימו ההליכים המינהליים לקביעתו. במצב דברים זה, יש להמתין לקביעתו הסופית של התוואי באזור הנדון. מודעים אנו לכך שהפגיעות עליהן מלינים העותרים אינן פגיעות תיאורטיות המכוונות כנגד תוואי עתידי. ברובן, אלו פגיעות נוכחיות, הנובעות מתוואי שהינו מבצעי ופעיל זה מכבר. על-כן, מקווים אנו כי המשיבים יסיימו את ההליכים המינהליים הנחוצים לשינוי התוואי בהקדם אפשרי.

4. אשר על כן, המשיבים יגישו הודעה מעדכנת עם סיום ההליכים המינהליים לשינויו של התוואי, או עד סוף חודש מרץ 2007, על-פי המוקדם. הודעה זו תתייחס הן לשינוי התוואי באזור ראס עטיה, והן לשינוי התוואי באזור עזון עתמה, המשליך על תושבי הכפר מסחה. העותרים רשאים להגיב להודעה תוך שבועיים ימים. בהתאם לתוכן ההודעות, יוחלט על המשך הטיפול בעתירה. נוכח פרישתו של הנשיא (בדימ') א' ברק לגמלאות, יבוא תחתיו בעתירה זו השופט א' א' לוי.

ניתנה היום, י"ט בטבת התשס"ז (9.1.2007).


מעורבים
תובע: מועצת הכפר מסחה
נתבע: ראש הממשלה
שופט :
עורכי דין: