ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפרתי נגד מדינת ישראל - משרד :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

עב 002484/08

בפני:

כב' השופט אייל אברהמי

נציג ציבור מר פוסט אפרים

נציג ציבור מר צידון אלישע

06/01/2009

בעניין:

אפרתי אסתר

ע"י ב"כ עו"ד

אוזנה אליהו

המערערת

נ ג ד

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ע"י ב"כ

שלומית כהן מתמחה

המשיבה

פסק דין

1. מדובר בערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 1.1.08 (להלן הוועדה) בהתאם לסעיף 14(א) לחוק לפיצוי נפגעי הגזזת התשנ"ד – 1994 (להלן החוק). בהתאם לסעיף 14 לחוק הערעור הינו בשאלה משפטית בלבד.

2. לטענת ב"כ המערערת טעתה הוועדה שלא נימקה כדבעי ולא הסבירה מדוע אינה מקבלת את חוות הדעת שהוגשה מטעמה. הועדה לא נימקה כדבעי מדוע היא אינה מקבלת חוות הדעת מטעם המערערת הן בתחום הדרמטולגי והן בתחום הפסיכאטרי. באשר לתחום הפסיכיאטרי שגתה הוועדה בכך שבחוות הדעת שהוגשה מטעמה נרשם בראשה רשימת ליקויים, מהם היא סובלת והוועדה סברה בטעות שהמערערת מבקשת לזקוף את כולם על חשבון הטיפול בגזזת שניתן לה, בה בשעה שהיה מקום לקשור אף לשיטתה, רק חלק מהליקויים לטיפול בגזזת שניתן לה.

הכרעה

3. בטענות המערערת אין כל נימוק משפטי המצדיק החזרת ענינו לוועדה, ולפיכך בצדק טענה ב"כ המשיב שיש לדחות הערעור.

החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד, בפני בית הדין האזורי לעבודה.

4. לא מצאתי כל טעות משפטית בפרוטוקול הועדה הרפואית לעררים ובהחלטותיה. בבית הדין הארצי לעבודה בדיון מס' נא/ 99-50 , זהר כץ נגד המוסד לביטוח לאומי פורסם בפד"ע כב' עמ' 507 ועמ' 508, מצטט ביה"ד הארצי מהחלטותיו הקודמות, כי בית הדין לא יטול לעצמו את הסמכויות שהמחוקק הועיד לועדות הרפואיות, אלא במקרים יוצאים מן הכלל, בהן הטעות גלויה על פניה ותיקון הטעות אינו מצריך ידע רפואי.

ראה בענין זה גם דב"ע לה/ 345-01 מועלם נ. המוסד לביטוח לאומי פד"ע ז' עמ' 353, וכן מאמרו של ש.קובובי "ביקורת שיפוטית על ועדות רפואיות לנפגעי עבודה", בטחון סוציאלי מס' 28 בעמ' 44. כן, ראה בענין זה דיון מס' נב01-4/ סולומון אסור נ. המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד' עמ' 105 ודיון נב99-118/ צבי יאמין נ. המוסד לביטוח לאומי, פורסם בפד"ע כד' עמ' 281, וכן י.אליסוף, ועדות רפואיות וועדות עררים, שנתון משפט העבודה ו' עמ' 47, 78.

5. מעיון בדו"ח הרפואי עולה, כי הועדה ישבה בהרכב נאות שכלל בין היתר פסיכיאטר ודרמטולוג, ציינה את כל תלונותיה של המערערת, ובדקה אותה גם בדיקה פיזית, ועפ"י תוצאות הבדיקה העריכה את אחוזי הנכות, בשיעור של 12% בגין הליקוי הדרמטולוגי והעלתה את שיעור הנכות הפסיכיאטרית מ 10% ל 20%.

הוועדה בחנה את מצבה כדבעי כאשר בכל אחד מהתחומים נרשמו האבחנות באופן מפורט ובהיר על יסוד הבדיקה הקלינית של חברי הוועדה תוך שהם מעיינים בחומר הרפואי שהציגה המערערת. הוועדה ציינה כי היו בפניה חוות הדעת של המומחים מטעמה של המערערת אך היא אינה מקבלת אותם באופן מלא אלא באופן חלקי. מהתיאור הקליני של ממצאי הבדיקה שערכה ברור כי אלה שונים ממה שמופיע בחוות הדעת מטעמה. בנסיבות אלה כשהממצאים הקלינים שונים ברור כי שיעור הנכות שונה מזה שנקבע ע"י המומחים מטעמה, לאחר כל זאת ברור מדוע הוועדה אינה מסכימה עם חוות הדעת מטעם. די באמור כדי לצאת ידי חובת ההנמקה הנדרשת. היקף חובת ההנמקה משתנה לפי הענין. המטרה הינה שהמסקנה תהיה ברורה לקורא. מעיון בהתייחסות הוועדה עולה כי זו פירטה באופן ברור את ממצאיה שהיו שונים ממצאי המומחים מטעם. כיון שכך ברור שהמסקנה שונה. בכך סגי לדידינו כדי לצאת ידי חובת ההנמקה הנדרשת הן בתחום הדרמטולוגי והן בתחום הפסיכיאטרי.

הלכה פסוקה שאין בית הדין מתערב בשאלות רפואיות ובקביעת נכות רפואית דברים המסורים לועדה המיומנת לכך, אלא אם כן מדובר בטעות בולטת, ואין זה המקרה.


6. בהתייחס לנ"ל ולדו"ח הועדה דין הערעור להדחות.

בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.

כל צד רשאי להגיש בר"ע לנשיא ביה"ד הארצי או סגנו במועד שקובע הדין.

ניתן היום 6.1.09 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

נציג ציבור

נציג ציבור

אייל אברהמי,אב"ד

שופט

002484/08עב 730 לימור