ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחמיה ישעיהו נגד כל בריאות חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הסגן נשיא אליהו קידר

תובעים

1. נחמיה ישעיהו

נגד

נתבעים
1. כל בריאות חברה לביטוח בע"מ

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 27 מאי 2013 בשעה 08:30 בפני כבוד סגן נשיא אליהו קידר .

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת דיון מוקדם ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש תוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום .

2. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

המזכירות תודיע לצדדים.
ניתנה בהעדר היום: 06 מרץ 2013 כ"ד אדר תשע"ג.

________________
סגן נשיא אליהו קידר


מעורבים
תובע: נחמיה ישעיהו
נתבע: כל בריאות חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: