ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סופר אכונומיק 1999 בע"מ נגד מועצה מקומית אעבלין :

בפני כבוד השופטת רבקה איזנברג

מבקשת

סופר אכונומיק 1999 בע"מ

נגד

משיבה

מועצה מקומית אעבלין

החלטה

1. לפניי בקשת רשות ערעור על שתי החלטות של כבוד רשמת ההוצל"פ בנצרת:הראשונה,החלטה מיום 10.2.13 ,בתיק הוצאה לפועל 10-06332-07-8 במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת - הזוכה, להורות על מינוי אחד מבין גזברי ההוצאה לפועל כמומחה על מנת לערוך בדיק ה חשבונאית לסכומי החוב בתיק ביחס לאמור בפסה"ד לביצועו נפתח התיק .

השנייה החלטה מיום 12.2.13 בתיק הנ"ל, ובתיק נוסף 10-06202-07-4,במסגרתה חויבה המבקשת בהוצאות המשיבה, בסך של 5,000 ₪, וכן חויב בא כוחה בתשלום 2,500 ₪ לטובת אוצר המדינה.

2. מתוקף סמכותי לפי תקנה 119 (ז) לתקנות ההוצאה לפועל תש"ם- 1979,הגעתי למסקנה כי הבקשה ביחס להחלטה הראשונה אינה מצריכה תגובה ולפיכך,אני דוחה אותה :

תיק ההוצל"פ נפתח על ידי המשיבה-החייבת,לביצוע פסק דין בו נקבע כי תתווסף לקרן החוב ריבית שנתית מצטברת בשיעור 15%. המבקשת טענה כי, מבדיקה אקראית התברר לה כי התיק נפתח תוך הטעית מזכירות ההוצאה לפועל, ובמקום ריבית שנתית מצטברת בשיעור 15% נפתח בריבית קבועה של 15% שנתית. לפיכך,הגישה המבקשת בקשה להגדלת חוב.
בדיון שהתקיים ביום 28.11.12 הורתה כבוד הרשמת לצדדים להגיש תוך שבועיים הודעה בדבר זהות מומחה מוסכם לצורך בדיקת סכום החוב בתיק וקבעה כי אם לא תוגש הודעה, היא תורה על מינוי מומחה מהמאגר. ביום 7.2.13 הגישה המבקשת הודעה שבה היא מציעה למנות אחד מבין שלושה גזברי ההוצאה לפועל (צפת, נצרת ועפולה).
ההחלטה שבמוקד ערעור זה היא החלטת הרשמת ולפיה, דחתה את ההצעה בקובעה כי על פי הנחיות אגף הוצאה לפועל הארצי אין להסמיך גזבר הוצאה לפועל לערוך חישובים, ויש למנות מומחה.

3. לא מצאתי פגם בדחיית הבקשה למינוי גזבר הוצאה לפועל לצורך בדיקת ועדכון סכום החוב בתיק: ראשית, בדיון מיום 28.11.12 ,התנגדה המשיבה לחישובי המבקשת וטענה כי בתחשיב שהציגה המבקשת,יש כפל בהגדלות. לפיכך,הגיעו באי כוח הצדדים להסכמה כי ימונה מומחה מוסכם אשר יבדוק את כל ההתחשבנויות בתיק ,יערוך תחשיב וייקח בחשבון גם את הריבית שיש להוסיף לקרן החוב בהתאם לפסק הדין (עמ' 2 לפרוטוקול). ודוק,מומחה מוסכם ולא גזבר עובד רשות האכיפה והגביה. המבקשת לא ביקשה לבטל הסכמה זו.
זאת ועוד,גם אלמלא ההסכמה כאמור, אינני מוצאת כל פגם, בשיקול דעתה של הרשמת למנות מומחה, ולא להורות לאחד מגזברי הרשות לערוך בדיקה ותחשיב של סכום החוב. אין המדובר בעריכת תחשיב לצורך פתיחת תיק,אלא כאמור בהסכמת הצדדים,יש צורך לערוך בדיקה ותחשיב של ההתנהלות בתיק לאורך תקופה רטרואקטיבית.
שעה שיש מחלוקת בין הצדדים לגבי סכום החוב הנכון ויש צורך לערוך תחשיב הבודק ריכיות,הקטנות חוב,הגדלות חוב, הכל ביחס לתקופה שחלפה מאז נפתח התיק ,סבורתני כי אכן אין זה ראוי שעובד הרשות יכריע במחלוקת שבין הצדדים לגבי תוצאות ההתחשבנות,כאמור.

איני מקבלת את טענת ב"כ המבקשת כאילו נהלי העבודה בלשכה נסוגים מפני פסקי הדין. כבוד הרשמת לא דחתה את הבקשה למינוי מומחה ולא נמנעה מיישום פסק הדין "ככתבו וכלשונו". כל שנאמר בהחלטה הוא שאין זה מן הנהוג שגזבר הוצאה לפועל יבצע את התחש יבים ויכריע במחלוקות חשבונאיות . בצדק קבעה כבוד הרשמת כי מן הראוי שימונה מומחה מוסכם על מנת לייעל את הדיון ולקדם את התיק. מינוי מומחה הבקיא בתחום יביא דווקא ליישום נכון יותר של פסק הדין ועדכון החוב ללא מחלוקות נוספות בעניין.
לאור האמור הבקשה למתן רשות ערעור ביחס להחלטה הראשונה נדחית.

4. אציין כי הבקשה הייתה מיותרת (!!!) ואף שלא נדרשה תגובה,שקלתי בנסיבות להטיל על

המבקשת הוצאות לטובת אוצר המדינה. לפנים משורת הדין ואך הפעם ,איני עושה כן.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סופר אכונומיק 1999 בע"מ
נתבע: מועצה מקומית אעבלין
שופט :
עורכי דין: