ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כרם ספדי נגד בנק המזרחי המאוחד -כרמיאל :

בפני כבוד השופטת לובנה שלאעטה חלאילה

מבקש

כרם ספדי

נגד

משיב

בנק המזרחי המאוחד -כרמיאל

פסק דין

בקשת ערעור על החלטת כבוד רשם ההוצל"פ, מר שורק עופר, מיום 12.2.13.

1. נגד המבקש מתנהלים תיקי הוצל"פ בסכום חוב כולל העולה על 100,000 ₪.

2. ביום 4.12.12 הגיש המבקש במסגרת התיק הפרטני בו ניתנה ההחלטה נשוא הבר"ע, בקשה להכריז עליו כמוגבל במוגבל באמצעים. כבוד רשם ההוצל"פ, לאחר שעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה, נעתר לבקשה והורה על איחוד תיקיו של המבקש, כנגד תשלום ערבון ע"ס של 2,000 ₪, בגזברות לשכת ההוצל"פ, אשר יעוכב ויועבר לתיק האיחוד שייפתח .

המבקש לא הפקיד סכום זה ומכאן לא נפתח לו תיק איחוד.

3. ביום 7.1.13, הטיל המשיב עיקול על חשבון המבקש בבנק וביום 7.2.13, הורה כבוד הרשם, לבקשת המשיב, על מימוש העיקול והעברת הכספים לתיק (סך של 2,500 ₪) .

4. ביום 12.2.13, הגיש המבקש בקשה "לביטול מיידי של עיקול משכורת ובקשה דחופה ובהולה לביטול עיקול חשבון עו"ש בנק".
בבקשה זו עתר המבקש ל :
להורות על ביטול צו הביניים שבמסגרתו נצטווה לשלם סך של 2,000 ₪, כתנאי לפתיחת תיק איחוד;
להורות על עיכוב הסך של 2,500 ₪ שנתפס בעיקול שהוטל, עד לפתיחת תיק האיחוד והעברת סכום זה, במקום הסך של 2,000 ₪ שנקבע כתנאי להכרזה עליו כמוגבל באמצעים.

5. ביום 12.2.13, נדחתה בקשתו של המבקש, ע"י כבוד הרשם, בזו הלשון :

"הבקשה נדחית.

הבקשה אינה מגלה כל עילה לשינוי התנאים שנקבעו בהחלטתי מיום 4.12.12 לפתיחת תיק איחוד.
מעבר לכך, אין לראות במימוש כספים ו/או נכסים של החייב כביצוע תשלום מלא או חלקי על פי החלטתי הנ"ל".

6. על החלטה אחרונה זו מלין המבקש. בהליך הנוכחי הוא עותר למתן הסעדים שנתבקשו בבקשה מיום 12.2.13, לביטול צו הביניים ולעיכוב הסכום שנתפס והעברתו לתיק האיחוד שייפתח, תחת הסכום שהיה עליו להפקיד בהחלטה מיום 4.2.12.

7. המשיב מתנגד לבקשה.

8. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ועיינתי בתגובת המשיב, ולאחר שנתתי דעתי לטיעוניהם של הצדדים, שוכנעתי כי דין הבקשה להידחות. אלה נימוקיי לכך:

א. ראש וראשון אציין כי אין מקום במסגרת ההליך הנוכחי לתקוף את ההחלטה מיום 4.12.12, בגדרה הורה כבוד הרשם על התנאת פתיחת תיק האיחוד בהפקדה כספית ע"ס של 2,000 ₪, שכן המועד להגיש בר"ע על החלטה זו חלף;

"הכלל הוא שאם לא עמד החייב במועד הקבוע בתקנות להגשת בקשת רשות ערעור, אין לאפשר לו לעקוף את הסדרי הדין ולהביא להארכת המועד להגשת בקשת רשות הערעור באופן מלאכותי ובאמצעות הגשת בקשה נוספת באותו העניין לרשם (רע"א 3435/08 זמיר מועלם נ' ישראפלורס בע"מ).

ב. גם אם תצומצם הבקשה הנוכחית להחלטה מיום 12.2.13, הרי שהמבקש לא הביא בבקשתו טיעונים כנגד ההחלטה שניתנה ולא נימק מדוע יש להתערב בה. מצב כלכלי קשה אינו מצדיק, כשלעצמו, אינו מצדיק העברת הכספים שעוקלו תחת הפקדת ערבון לצורך פתיחת תיק האיחוד. יש לזכור כי למבקש היה תיק איחוד קודם שפוזר בשל אי עמידה בתשלומים וכי כבוד הרשם הורה על הפקדת הערבון לאחר שבדק את יכולתו של המבקש וקבע כי לחשבונו בבנק מועברים אלפי שקלים מדי חודש.

ג. ערכאת הערעור אינה מחליפה את שיקול דעתו של כבוד הרשם, אם כי בודקת אם נפלה טעות המצדיקה התערבות בהחלטה שניתנה.
בענייננו, הרי שמדובר בבקשה הנמצאת לחלוטין בשיקול דעתו של כבוד הרשם והתערבות

ערכאת הערעור תהא מצומצמת ותיעשה במשורה, נוכח העובדה כי רשם ההוצל"פ הוא האחראי על בחינת יכולת הפרעון של החייב בהתאם לנסיבותיו.

המבקש לא מילא אחר ההחלטה שניתנה ביום 4.12.12, ולא שילם כספים כלשהם על חשבון החוב, ומכאן שהחלטת כבוד הרשם הינה החלטה סבירה שאינה מצדיקה התערבותה של ערכאת הערעור.

לאור כל האמור, אני מורה על דחיית בקשת רשות הערעור ועל ביטול עיכוב הכספים בתיק ההוצל"פ.

לפנים משורת הדין ומשלא נקבע דיון במעמד הצדדים, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא את פסה"ד לצדדים.

ניתן היום, כ"ג אדר תשע"ג , 05 מרץ 2013 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כרם ספדי
נתבע: בנק המזרחי המאוחד -כרמיאל
שופט :
עורכי דין: