ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי שמעון חביב אזולאי נגד בנק לאומי תל אביב סניף פלורנטין 10805 :

לפני כבוד השופטת אושרי פרוסט-פרנקל

תובעים

1. אבי שמעון חביב אזולאי

נגד

נתבעים
1. בנק לאומי תל אביב סניף פלורנטין 10805

2. יצחק יעקב יעקובוביץ

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 04 יוני 2013בשעה 08:30בפני כבוד השופטת אושרי פרוסט-פרנקל.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 8 ימים מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, ובהמשך להנחיות השופט הדן בתיק אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 15 יום ועיון בהם תוך 15 יום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן בתוך 15 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 15 יום מקבלת השאלון.

2. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 10 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 5 ימים לפני המועד הנ"ל.

3. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום 07 מרץ 2013 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 7 ימים קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.
ניתן בהעדר היום: כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013.

_______________
שופטת אושרי פרוסט-פרנקל


מעורבים
תובע: אבי שמעון חביב אזולאי
נתבע: בנק לאומי תל אביב סניף פלורנטין 10805
שופט :
עורכי דין: