ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קונטקט פרימיום (טל הפקות) נגד הטירה בגעש בע"מ :


בפני כבוד השופט אריאל צימרמן

מבקשת

קונטקט פרימיום (טל הפקות)

נגד

משיבה

הטירה בגעש בע"מ

החלטה

המבקשת עותרת לסעד זמני ואף לסעד במעמד צד אחד שיחייב את המשיבה לפעול בהתאם להסכם שבין הצדדים ולאפשר עריכת אירוע ביום 19.3.13.

1. סעד במעמד צד אחד – ודאי שאין מקום לתיתו, טרם שנשמעה עמדת המשיבה. אין גם כל מקום למתן הסעד טרם שהוגשה תובענה.

2. אשר לאפשרות בירורה של הבקשה לסעד זמני ללא תובענה: העובדה שהמבקשת מתכננת הגשת תביעה עתידית ככל שהמשיבה לא תקיים את התחייבויותיה, אינה פוטרת את המבקשת מהגשת הבקשה לסעד זמני בגדרי הליך עיקרי. אין ל מבקשת כל זכות והצדקה, גם לא מכוחה של תקנה 363 לתקסד"א, להמתין לתוצאות בירור הבקשה לסעד זמני, ורק אז להגיש הליך עיקרי , אם כלל יקום צורך בכך (ראו: ע"א 22/73 ברדה שבטא חברה קבלנית בע"מ נ' מאירסון, פ"ד כז(2) 604 (1973); עיינו החלטתי ב-ת"א 1723-07-12 שחר ושות' נ' מע"ץ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (6.7.12)). ככל שהמבקשת מעוניינת בבירור בקשתה לסעד זמני, הרי שעליה להגיש אפוא הליך עיקרי הנסב על העניינים האמורים בבקשה לסעד זמני, וזאת תעשה עד יום 11.3.13, עם העתק ישירות למשיבה.

3. על יסוד ההנחה (ובנתון לה) כי המבקשת אכן תגיש את תובענתה, הרי שנדרשת תגובת המשיבה לבקשה לסעד זמני . המבקשת תמציא למשיבה מיידית העתק בקשתה והחלטתי. תגובה לבקשה תוגש עד יום 12.3.13 שעה 16:00 , תשובה – עד יום 13.3.13 שעה 1 6:00, הכל עם העתקים ישירות ובמקביל לב"כ הצד שכנגד. דיון במעמד הצדדים יתקיים לפניי ביום 14.3.13, שעה 14:00.

4. יוער כבר עתה: דומה כי המדובר בהליך מיותר בעליל, שאם לא התייתר עד הנה – יכולים הצדדים להביא לסיומו גם בלא צורך בבירור משפטי, על כל העלויות הכרוכות בכך. מלכתחילה, אין כל ודאות שהמשיבה כלל מתכוונת להמנע בפועל מקיומו של ההסכם. ההודעה בעל-פה שהמבקשת מייחסת למשיבה בסעיף 21 לבקשתה, לעניין נסיגתה מן ההסכם – לא באה לידי ביטוי בכתובים, כך ניתן להבין, וזאת גם בחלוף יומיים מן האירוע. על כך יש להוסיף שמן התצהיר התומך בבקשה (שבאורח תמוה – אינו תואם את הבקשה) עולה כי לאחר השיחות בעל-פה, המשיבה טרחה ושלחה תעודת כשרות ומסמכים שונים למבקשת. לא ברור מדוע תפעל כך המשיבה (אפילו "לדרישת המבקשת", כנטען), אם כלל אין בדעתה לקיים את האירוע במועדו. ככל שלא זה סדר הדברים המדויק – היה ראוי להבהיר זאת.

כך או כך – בהיעדר הודעה חד-משמעית מטעם המשיבה, יש לקוות כי לעת הזו אמור האירוע להתקיים במועדו גם לשיטת המשיבה , ולחלופין – כי הצדדים ישכילו למצוא דרך לקיים את האירוע במועדו (ולו תוך הותרת מחלוקות כספיות שונות למועד מאוחר יותר). כל זאת, בשים לב לכך ש אם תתממש החלופה של אי קיום האירוע עלול הדבר להסב נזק רב למבקשת, להוביל לתביעה תואמת נגד המשיבה (שעליה התריעה כבר המבקשת), ולחשוף את המשיבה (אם תבוסס אותה תביעה עתידית) לנזק משמעותי אף היא. מובן שדברים אלה אינם נאמרים בדרך של קביעת עמדה בשלב המוקדם עד מאד של הדיון, אלא מתוך הערכה כי הצדדים ייטיבו לעשות אם ימצאו פתרון משום דרכי פשרה שייתר את התובענה, התגובה, התשובה והדיון, על העלויות הכרוכות בכך, ועל יתר הסיכונים והקשיים הכרוכים בהתדיינות המשפטית.

5. תז"פ ליום 12.3.13.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קונטקט פרימיום )טל הפקות)
נתבע: הטירה בגעש בע"מ
שופט :
עורכי דין: