ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל בריאות - חברה לביטוח בע"מ נגד יפה אבן עזרא :

לפני כבוד השופטת טל לוי

תובעים

1. כלל בריאות - חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעים
1. יפה אבן עזרא

2. ליאורה בלייברג

החלטה

ישיבה מקדמית תתקיים ביום 28 מאי 2013 בשעה 15:00 בפני כבוד השופטת טל לוי בנוכחות הצדדים.

על פי הנחיות השופט/ת הדן/ה בתיק, יפעלו הצדדים כדלקמן:

1.במידה ואחד מהצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

2. ככל שכתבי הטענות של הצדדים המאומתים בתצהירים בהתאם לטופס 17 א' מהווים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין. רצו הצדדים להביא עדים נוספים שאינם בעלי דין, יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם בתוך 45 יום מיום שהוגש כתב ההגנה האחרון.
ב"כ הצדדים יתכוננו לאפשרות כי המצהירים יחקרו על תצהיריהם בישיבה המקדמית.

3. כל בקשה מכח תקנה 214 יג לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 7 ימים לפני המועד שנקבע בסעיף 1 לעיל.

4. מוצע לצדדים לשקול דרכים חלופיות ל סיום הסכסוך.

5. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום 06 מרץ 2013 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.
ניתן בהעדר היום: כ"ד אדר תשע"ג, 06 מרץ 2013.

_____________________

שופטת טל לוי
הופק ע"י מור קדמי


מעורבים
תובע: כלל בריאות - חברה לביטוח בע"מ
נתבע: יפה אבן עזרא
שופט :
עורכי דין: