ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודית טסלר נגד רשות השידור. :

בפני כבוד השופטת צילה צפת

תובעים

יהודית טסלר

נגד

נתבעים

רשות השידור.

פסק דין

התובענה דנן הוגשה נגד רשות השידור תוך שהוגשה בקשה לאשרה כייצוגית בהתאם לחוק תובענות יצוגיות, תשס"ו – 2006 ועניינה בגביית יתר ו/או שלא כדין עבור משלוח מכתבי דרישה לחייבים לשם תשלום אגרת טלוויזיה - הנתבעת גבתה סך של 116 ₪ עבור משלוח כתב דרישה בעוד שעל פי החוק הייתה רשאית לגבות עבור פעולה זו סך של 17.40 ₪ בלבד.

הנתבעת הגישה הודעת חדילה בהתאם לסע' 9 (ב) לחוק תובענות יצוגייות, תשס"ו -2006, זאת החל מיום 15/1/13 ובעקבותיה הגיעו הצדדים להסכמה על פיה תידחה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ותימחק התביעה הפרטנית. עוד הוסכם כי הנתבעת תשיב תשלומים שיתקבלו עבור מכתבי התראה שנשלחו בטרם החדילה, ככל שיתקבלו לאחר מועד החדילה (15/1/13).
בהתאם לסע' 9(ג) לחוק הגיעו הצדדים להסכמה גם בדבר תשלום גמול לתובעת הייצוגית ושכ"ט באי כוחה בסך של 80,000 ₪ (גמול) ו 320,000 ₪ (כולל מע"מ) (שכ"ט עו"ד).
הצדדים ביקשו ליתן פס"ד להסכמתם כמפורט דלעיל.

לאור הודעת החדילה, כמצוות סע' 9(ב) לחוק, אין לאשר את התובענה כייצוגית. אשר לגמול ולשכר הטרחה המוסכם, הרי שבהתח שב בשיקולים המנויים בסע' 22(ב) ו 23 לחוק, נראה כי הסכומים עליהם הסכימו הצדדים עומדים במתחם הסבירות.

לאור האמור, נדחית הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. נמחקת התביעה העיקרית.
ניתן תוקף של פס"ד להסכמת הצדדים כמפורט בהודעה אותה הגישו לביהמ"ש.

ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודית טסלר
נתבע: רשות השידור.
שופט :
עורכי דין: