ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד עמאש :


בפני כבוד הרשם שמעון רומי
תובע
בנק הפועלים בע"מ – ח"צ 520000118
נגד
נתבע
נעים עמאש – ת "ז 034042234

פסק דין

הנתבע לא הגיש בקשת רשות להתגונן, לא במועד ולא בכלל, הגם שנמסרו לו כתב התביעה והזמנה לדין ביום 29/01/2013, כעולה מבקשת התובע, אישור המסירה ותצהיר המוסר שצורפו לבקשה.

לפיכך, ניתן בזה פס"ד לפיו, יהא כך:

1. הנתבע 1 ישלם לתובע סך של 8,774.00₪ בצירוף ריבית בשיעור המרבי שיהיה מקובל מעת לעת בבנק הפועלים לגבי חריגות ופיגורים בחשבון חוזר דביטורי או בחשבון עו"ש, לפי הגבוה מביניהם, ואשר תוטל מדי תקופה הנהוגה באותה עת בבנק, על הקרן ועל הריבית שתווסף אליה, החל מיום הגשת התביעה ( 08/01/2013) ועד ליום הפירעון המלא בפועל;

2. הנתבע 1 ישלם לתובע סך של 46,082.00₪ בצירוף ריבית בשיעור המרבי שיהיה מקובל מעת לעת בבנק הפועלים לגבי חריגות ופיגורים בחשבון חוזר דביטורי או בחשבון עו"ש, לפי הגבוה מביניהם, ואשר תוטל מדי תקופה הנהוגה באותה עת בבנק, על הקרן ועל הריבית שתווסף אליה, החל מיום הגשת התביעה ( 08/01/2013) ועד ליום הפירעון המלא בפועל;

3. הנתבע 1 ישלם לתובע את הוצאותיו לאגרה בסך 686.00₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 08/01/2013 ועד ליום הפירעון המלא בפועל;

4. הנתבע 1 יישא בשכ"ט עו"ד בסך 6,419.00₪ (כולל מע"מ), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון המלא בפועל;

ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: עמאש
שופט :
עורכי דין: