ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאור צימרמן נגד רן יוסף הררי :

בפני כבוד השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (בדימ')
התובע
ליאור צימרמן

נגד

הנתבע
רן יוסף הררי

פסק דין

בתאריך 3.7.12, בקרית אתא, התרחשה תאונת דרכים בין רכב התובע הנהוג על ידו ובין רכב הנתבע הנהוג על ידו.

הנני מקבלת כמהימנים עליי את דברי עדותו של התובע וכן את גירסתו, כפי שמצאה ביטויה בכתב התביעה, וקובעת כי התאונה ארעה מחמת שהנתבע לא ציית לקביעות התמרור שהיה מוצב בדרכו ואשר חייבו במתן זכות קדימה לרכבים הנוסעים בדרך החוצה, לרבות רכב התובע.

בדברי עדותו של הנתבע, אין כדי לסתור את גירסת התובע ואין בהם משום הגנה.

הנני קובעת כי הוכח שהנתבע נהג ברכבו בחוסר זהירות וברשלנות וכי הינו אחראי לאירוע התאונה ולתוצאותיה.

הנני מקבלת אף את דברי התובע כי כל הנזקים המפורטים בדו"ח השמאי, שלא נסתר, אכן נגרמו בתאונה.

הנני קובעת כי הוכח שלרכב התובע נגרמו נזקים בסך של 4,338 ₪.
כן נשא התובע בשכ"ט השמאי בסך של 522 ₪.
בסה"כ 4,860 ₪.

בכתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבע, בתאריך 3.1.13, טען הנתבע כי היה על התובע לצרף את חב' הביטוח של הנתבע, שומרה חברה לביטוח בע"מ, כנתבעת נוספת, הואיל והנתבע מבוטח בחברה זו בביטוח צד ג' ועליה לשאת בפיצוי התובע בגין נזקיו, ככל שייקבע כי הנתבע אחראי להם.
לחילופין, לאפשר לו להגיש הודעת צד ג' כנגד חברת הביטוח.

רק ביום 20.1.13, הגיש הנתבע בקשה נפרדת ליתן החלטה בטענותיו שבכתב ההגנה, לעניין צירוף חב' הביטוח הנ"ל כנתבעת נוספת.
ביום 21.1.13, ניתנה על ידי החלטה להעביר את הבקשה לתובע, למתן תגובתו לעתירת הנתבע כי ייתקן את כתב תביעתו ויצרף את חב' הביטוח הנ"ל כנתבעת נוספת.
התובע לא נתן תגובתו לבקשת הנתבע ועד למועד הדיון לא צורפה חב' הביטוח כנתבעת נוספת והנתבע אף לא שלח לה הודעת צד ג'.

בישיבת ביהמ"ש שנקבעה לשמיעת ההוכחות, חידש הנתבע את בקשתו לצירוף חב' הביטוח כנתבעת נוספת ולחילופין לדחיה, כדי שיוכל להגיש כנגדה הודעת צד ג'.

התובע הביע התנגדותו לדחיה ואף הסביר כי לא צירף את חב' הביטוח של הנתבע במודע, כאשר כך יעץ לו לעשות סוכן הביטוח שלו וזאת לאור עמדת חב' הביטוח כלפי תביעתו, טרם הגשתה.

לאור עמדתו זו של התובע, דחיתי את בקשת הנתבע, על כל חלופותיה, והדיון התנהל ללא דחיות, כאשר חב' הביטוח של הנתבע אינה צד להליכים.

אולם, ברור הוא כי אין באי צירוף חב' הביטוח לתובענה זו משום מניעה של הנתבע מלדרוש הימנה, בהליך נפרד, את מימוש מלוא זכויותיו כנגד חב' הביטוח, בכל הנוגע לטענתו כי עליה מוטלת החובה לפצותו בגין חיוביו כלפי התובע, כפי שנקבעו בתובענה זו.

אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הסך של 4,860 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

כן הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הסך של 850 ₪ בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת הגשת התביעה.
אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה.

מזכירות ביהמ"ש תמציא עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליאור צימרמן
נתבע: רן יוסף הררי
שופט :
עורכי דין: