ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מייק ואן קול נגד הוק אוויאשן בע"מ :


בפני רשמת - כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט

מבקש

מייק ואן קול

נגד

משיבה
מדינת ישראל – ע"י פרקליטות מחוז ת"א

החלטה

בקשה לפטור מתשלום אגרה היא הבקשה שלפני.
ההליך העקרי בתיק דנא, הוא ערעור על החלטות רשם בית משפט זה (כבוד השופט ברנר בתוארו אז) כשלא ברור ממקרא כתב הערעור אם המבקש מערער על החלטת רשם מיום 24.4.12 בה ציין כבוד הרשם כי "לא ברור בגין איזה הליך מבוקש פטור מאגרה, שכן הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית משפט קמא נדחתה עוד ביום 27.5.10" או שהערעור דנא נסב בהחלטת כבוד הרשם מיום 28.5.12 שהטיל הוצאות על המבקש וקבע: " זהו הליך סרק... בשל אופייה הטרדני של ההודעה וסגנונה המביש, המבקש ישלם לאוצר המדינה הוצאות בסך 2,000 ₪...".

לאחר שעיינתי בבקשה, בכתב הערעור, בתגובת המדינה ובתשובת המבקש (שסגנונה המתריס אינו ראוי להתייחסות), ראיתי לדחות את הבקשה.

בהתאם לתקנה 14(ג) לתקנות בתי משפט (אגרות), תשס"ז- 2007, מתן פטור מאגרה מותנה בקיומם של שני תנאים מצטברים - האחד, הוכחת חוסר יכולת כלכלית, והשני, הוכחה כי ההליך מגלה עילה. בבקשה דנא לא הוכח קיומו של התנאי הראשון שכן הבקשה אינה נתמכת באסמכתאות רלוונטיות להוכחת הנדרש ולמעט תצהיר מחודש מאי 2011 (שניתן בתמיכה להליך אחר ואישור חתימת המבקש ע"י עו"ד נעשה עובר למתן ההחלטות נשוא הערעור ...) ואישור המוסד לביטוח לאומי על זכאות לקצבת נכות כללית ואישור על תשלומי הקצבה, לא צורפו ראיות להוכחת התנאי כאמור. לא רק שאין די באישורים שצורפו כדי להניח תשתית ראייתית נדרשת לחוסר יכולת כלכלית אלא שכבר הובהר למבקש לא אחת (הן ע"י בית משפט המחוזי והן על ידי בית המשפט העליון) כי עליו לבסס את טענת העדר היכולת הכלכלית בכל הליך בו הוא מבקש פטור מ תשלום אגרה, וכי והעובדה כי קיבל פטור מאגרה בהליכים אחרים אינה אלא ראייה לכאורה לחוסר יכולת כלכלית, בוודאי אין משמעה קבלת פטור אוטומטי בכל הליך שהוא מגיש.
כבר מטעם זה נכון וראוי לדחות את הבקשה.
הגם שכך, ראיתי להוסיף כי גם אם אצא מנקודת הנחה שמצבו הכלכלי של המבקש אינו טוב, לא מצאתי כי התנאי השני הנדרש הוכח ואין כל הצדקה לבקשת הפטור מאגרה, בהעדר עילה.
לא רק שהמועד להגשת הערעור לפחות לגבי אחת ההחלטות שאליהן מופנה הליך זה (ע"ר) חלף, הרי גם אין כל בסיס להתערבות ערכאת הערעור בהחלטות הלאקוניות של הרשם שהתייחס למצב עובדתי (בקשת פטור מאגרה לגבי הליך שנדחה כשנתיים עובר לבקשה) ולהליכי הסרק של המבקש "בשל אופייה הטרדני של ההודעה וסגנונה המביש".
כאמור, אני דוחה את הבקשה.
ככל שהמבקש לא יפקיד את האגרה תוך 15 ימים מעת המצאת ההחלטה, ימחק הערעור ללא כל הודעה נוספת.
המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים. ת.פ. 10.4.13.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג , 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.

אסתר נחליאלי-חיאט, שופטת, רשמת בית המשפט המחוזי


מעורבים
תובע: מייק ואן קול
נתבע: הוק אוויאשן בע"מ
שופט :
עורכי דין: