ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עשור(עציר) :

בפני כבוד השופטת יפעת שיטרית
המבקש
יוסף עשור

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

נוכחים:
מטעם המבקש: בעצמו וע"י בא כוחו עו"ד שפרלינג
מטעם המשיבה: עו"ד רובא דקה

פרוטוקול

ב"כ המבקש: חוזר על נימוקי הבקשה מבקש להיעתר לה. עבר זמן רב מאז החלטת השחרור, לא נרשמה לחובתו הפרה ואנו שוקלים לבקש בדיון הבא בהנחה והדיון ידחה לבטל את כל התנאים, עברו כ-10ודשים מאז החלטת השחרור.

ב"כ המשיבה: אנו מתנגדים לבקשה. אנו סבורים שבאיזון שבין לאפשר לנאשם לצאת לאירוע החינה לבין השיקול של ביטחון הציבור האחרון גובר לפיכך נבקש לדחות את הבקשה. מבקשת לציין, כי מדובר בקרבה רחוקה.


החלטה
בפניי בקשה לאפשר למבקש להשתתף במסיבת החינה של אחייניתו העתידה להתקיים ביום 10.3.13 בין השעות 19:00 ועד לשעה 24:00 אשר עתידה להתקיים בבית הכנסת " צעירי העמק" במגדל העמק.
המשיבה מתנגדת לבקשה, הן בתגובתה בכתב והן בדיון בפניי היום.
בהקשר זה מדגישה המשיבה את מסוכנות המבקש ואת העובדה, כי מדובר באירוע אשר אינו אירוע משמעותי והאיזון הצריך בין האינטרסים הנלחמים על הבכורה בהקשר זה.
מאידך גיסא טוען בא כוח המבקש לחלוף זמן ניכר, לעובדה, כי לא נרשמה לחובת המבקש כל הפרה והעובדה כי לדידו של המבקש מדובר באירוע משפחתי משמעותי וחשוב.
אכן בית המשפט בבקשה כגון דא נדרש לבחינת האיזון הצריך בין האינטרסים הנלחמים על הבכורה.
האינטרס הפרטי של המבקש מכאן והאינטרס הציבורי משם.

לא נעלמו מעיני מהות המעשים בהם הודה המבקש והמסוכנות העולה מהם. יחד עם זאת,טיבה של הבקשה שבפניי הינה יציאת המבקש לאירוע משפחתי נקודתי אשר עניינו מסיבה משפחתית של מי שהיא אחייניתו. עוד ראוי לציין, כי מאז ניתנה החלטת השחרור המקורית בעניינו של המבקש חלף זמן ניכר ורב ולא נרשמה לחובת המבקש כל הפרה. בחלוף זמן זה יש ללמד, כי המבקש ראוי לאמונו של בית המשפט ויש כדי להפחית את עוצמת מסוכנותו הצריכה לבחינה כאן.
עוד ראוי להדגיש, כי בין לבין שונה היקף התנאים המגבילים בכפוף להם שוחרר המבקש כך שהותר למבקש לצאת לצרכי עבודה וגם בהקשר זה לא נרשמה לחובתו הפרה.
בנסיבות הללו ותוך האיזון הצריך אני סבור ה, כי יש לאפשר למבקש להשתתף באירוע נקודתי זה תוך שהוא מלווה במי מהמשמורנים ובכך לא יהא כדי לקפח את האינטרס הציבורי ומאידך יהא כדי ליתן מזור לאינטרס הפרטי של המבקש.

בנסיבות הללו אני מורה על שינוי התנאים המגבילים באופן חד פעמי כך שיותר למבקש לצאת ממעצר הבית החלקי בו הוא נתון כדי להשתתף במסיבת החינה ביום 10.3.13 בין השעות 19:00 ועד השעה 24:00 בבית הכנסת " צעירי העמק" במגדל העמק. משך כל הזמן יהא המבקש בליווי מי מהמשמורנים.
היציאה הינה לתכלית זו בלבד ובגדר השעות והפרטים כמבואר לעיל.
יתר תנאי השחרור בשינויים המחויבים נותרים על כנם.

באשר להצהרת בא כוח המבקש כי יש לדידו, יש להורות על ביטול התנאים המגבילים, הרי שבקשה כאמור הינה מונחת בפניי לכשתוגש בקשה כזו היא תידון כנדרש.
בהתאמה, נוכח נפקות החלטתי זו, הנני מורה על פתיחת חלון באיזוק האלקטורני ביום 10.3.13 כדי לאפשר למבקש להשתתף במסיבת החינה כמבואר לעיל.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו למנהלת האיזוק האלקטרוני.

ניתנה והודעה היום כ"ד אדר תשע"ג, 06/03/2013 במעמד הנוכחים.

יפעת שיטרית, שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: עשור(עציר)
שופט :
עורכי דין: