ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רעיה שולמית חן נגד מעיינות זיו בע"מ :

בפני כבוד השופט יגאל גריל, ס. נשיא

המבקשים:
(התובעים)

  1. רעיה שולמית חן
  2. רוברט חן

ע"י ב"כ עו"ד רוברט חן

נגד

המשיבה:
(הנתבעת)
מעיינות זיו בע"מ ח.פ. 514210517
ע"י ב"כ עו"ד עפר שפיר ואח'

פסק דין

בפני בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

המבקשים הגישו תובענה כנגד המשיבה להורות לה על השבת סכומים שגבתה המשיבה בקשר עם גביית רכיב המע"מ עבור מים שסיפקה המשיבה לצרכניה לחודשים יולי-אוגוסט 2012, וכן בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית.

לאחר הגשת הבקשה והתובענה, ונוכח הכרעות והסכמות שהושגו במסגרת בקשות זהות שהוגשו כנגד תאגידי מים וביוב שונים בארץ, הגיעו באי כוחם של הצדדים להסכמה לפיה יסתלקו המבקשים מבקשתם זו והתובענה תידחה ללא צו להוצאות.

הצדדים גם עותרים לאישור ההסכמות ללא צורך בדבר פרסום דבר ההסתלקות, וללא צורך בקבלת תגובת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, הואיל וכל אלה יגרמו להוצאות מיותרות ולהשחתת זמן לריק.

לבקשה מצורף תצהירו של המבקש מס' 2.

בשים לב לנימוקים כפי שפורטו בגוף הבקשה המוסכמת, אני נעתר למבוקש ומאשר את הסתלקותם של המבקשים מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית, וזאת בהתאם להוראת סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

אינני סבור שיש מקום במקרה זה לעמוד על פרסום דבר ההסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית, וזאת בשים לב לשלב המוקדם שבו מוגשת בקשת ההסתלקות (עוד בטרם הוגשה תגובת המשיבה), ומה גם שההסתלקות מן התובענה אין בה כדי להוות מעשה בית-דין (למעט כמובן ביחס למבקשים עצמם), וכן עיינו ב-ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22/12/10).

על יסוד כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:

1. אני מאשר את הסתלקותם של המבקשים מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

2. אני מורה על דחיית התובענה שהגישו המבקשים וכן על מחיקת הבקשה לאישורה כייצוגית.

3. אין צו להוצאות.

4. תאריך קדם המשפט הקבוע ליום 20/5/13 – מבוטל.

המזכירות מתבקשת בזאת להמציא את העתקי פסק הדין לבאי כוחם של שני הצדדים.

בנוסף, מתבקשת המזכירות להמציא את העתק פסק הדין למנהל בתי המשפט לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: רעיה שולמית חן
נתבע: מעיינות זיו בע"מ
שופט :
עורכי דין: