ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד "אליהו" - חברה לביטוח בע"מ :

התובעת:

מדינת ישראל

נגד

הנתבעת:

אליהו חברה לביטוח בע"מ

נגד

הצדדים השלישיים: נחמן ישראל ואח'

החלטה

1. החלטה זו ניתנת כאשר על הפרק בקשה מטעם הצדדים השלישיים שנותרו בתמונה לאפשר להם עיון במסמכים ספציפיים ובקשה מטעם הנתבעת להתיר לה הבאת ראיות לסתירת פסק דין פלילי מרשיע בעניין העומד לדיון .

2. ממכלול מה שהוגש עד כה עולה כי גם ללא שהצדדים השלישיים הנ"ל יעיינו במסמכים שבהם מדובר וגם ללא השלמת טיעון נוספת מצידם, ניתן לקבוע כבר עתה כי יש להכריע בהצ"ג על יסוד ממצאי הכרעת הדין הפלי לית כפי שהובאו בגזר הדין הפלילי (משלא אותרה הכרעת הדין עצמה) וכי אין ליתן לנתבעת את ההיתר החריג להב יא ראיות לסתור את ההכרעה הפלילית.

3. היתר כנ"ל ניתן רק במקרים חריגים, "מטעמים שיירשמו וכדי למנוע עיוות דין". במקרה דנן לא זו בלבד שהנתבעת אינה מצביעה על התקיימות תנאים אלה, אלא להיפך: ראשית – לא רק שהנתבעת אינה משכנעת כי נפל פגם בהרשעה , אלא שאף נראה כי הראיות שתכליתן לסתור את ההרשעה הפלילית (ובמיוחד הנוסח המלא של התמרור, להבדיל מהאופן שבו הוא מוצג בתעודת עובד הציבור) דווקא עולות בקנה אחד עם ההרשעה. שנית – הנתבעת כבר הגישה את הראיות הנ"ל, בטרם עתרה למתן היתר להגשתן וללא היתר כזה, ולמעלה מכך – בקדם המשפט שבו נדונו סדרי הדיון בהצ"ג היא לא ציינה את קיומה של ההרשעה הפלילית ונתנה להניח ולקבוע כי יש להגיש ראיות בדרך "רגילה" וכאילו לא קיימ ת הרשעה כזו.
לנוכח מכלול מה שצוין לעיל, יש לפעול מכח סעיף 42א לפקודת הראיות בכל הנוגע לפסק הדין הפלילי המרשיע ואין ליתן את ההיתר החריג להבאת ראיות לסתירתו.

4. במצב העניינים האמור נראה לכאורה כי ההצ"ג שבה מדובר עלולה להידחות. מכל מקום, בשלב זה פטורים הצדדים השלישיים שנותרו בתמונה מהגשת ראיות ומבוטל קדם המשפט הקבוע ל-9.4.13. במקום זאת נקבע כי עד 19.3.13 תוגש הודעה משותפת או תוגשנה הודעות נפרדות לגבי המשך הדרך ובנוגע לשאלה האם יש לחייב בהוצאות כבר עתה בקשר לעניינים שהוכרעו במסגרת החלטה זו.
מי שלא יגיש דבר מה עד המועד הנ"ל ייחשב כמשאיר ההכרעה בכל שעל הפרק לשיקול דעתו של בית המשפט.

ניתנה בהעדר הצדדים היום, כ"ה באדר תשע"ג, 7 במרץ 2013.

חתימה


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: "אליהו" - חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: