ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין yifter haile נגד אלמוג שרותי נקיון :

לפני: כבוד השופטת מיכל לויט , שופטת בכירה

התובע
yifter haile
ע"י ב"כ עו"ד דוד בר חוה
-
הנתבעת
אלמוג שרותי נקיון

פסק דין

  1. בפני תביעת התובע כנגד הנתבעת לתשלומים שונים בגין עבודת התובע אצלה וסיומה.
  2. כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה נמסר לנתבעת עוד ביום24.12.12
  3. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה, אך לא עשתה כן עד למועד מתן פסק דין זה.
  4. בנסיבות אלה ניתן בידי התובע פסק דין על יסוד כתב התביעה, על פי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב1991-.

בהתאם לכך מתקבלת התביעה ועל פיה, תוך 30 יום מהיום בו יומצא לה פסק הדין, תשלם הנתבעת לתובע את הסכומים כמפורט להלן:
א. פיצויי פיטורים בסך של 6,820 ש"ח.
סכום זה ישא פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כחוק מיום 13.10.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל וזאת אם לא ישולם לתובעת תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לנתבעת.
ישולם הסכום תוך 30 יום, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13.10.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ב. תמורת הודעה מוקדמת בסך של 3,168 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13.10.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ג. פדיון ימי חופשה בסך של 3,234 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13.10.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ד. פדיון ימי הבראה בסך של 3,159 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13.10.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ה. פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה בסך של 4,911 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13.10.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ו. דמי חגים בסך של 2,640 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13.10.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ז. פיצוי בגין שכר שעות נוספות בסך של 4,621 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13.10.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ח. העדר שימוע בסך של 5,000 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13.10.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ט. עבירה על הוראת סעיף 24 לחוק הגנת השכר בסך של 5,000 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13.10.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע תוך המועד האמור הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 2,500ש"ח, שאחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, 7 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: yifter haile
נתבע: אלמוג שרותי נקיון
שופט :
עורכי דין: