ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Chhetri Thapa Gita Devi נגד הכשרה חברה לביטוח בע"מ :

בקשה מס' 24
בפני סגן הנשיא, כבוד השופט עידו רוזין

התובעת:
Chhetri Thapa Gita Devi

נ ג ד

הנתבעים:
1.הכשרה חב' לביטוח בע"מ
2.אלי דהאן

החלטה

1. בפני הודעה מטעם התובעת, לפיה אינה מקבלת את הצעת ביהמ"ש לפשרה.

דוחה לקדם משפט מסכם, במעמד בעלי דין, ליום 17.11.2013 בשעה 11:20.

2. התובעת תגיש תצהירי עדויותיה, לרבות תעודות עובד ציבור (אם יש כאלה) ובצירוף כל המסמכים שבדעתה להסתמך עליהם, עד ליום 01.05.2013.

הנתבעים יגישו תצהירי עדויותיהם, לרבות תעודות עובד (אם יש כאלה) ציבור ובצירוף כל המסמכים שבדעתו להסתמך עליהם, עד ליום 15.06.2013.

התצהירים יהיו קצרים ותמציתיים.

במידה והמסמכים, שכל צד מבקש להסתמך עליהם, כוללים 50 דפים או יותר, יש להגיש את כל המסמכים כתיק מוצגים נפרד ולא לצרפם לתצהירים. המסמכים יסומנו כהלכה (מוצגי התובע יסומנו ת/1, ת/2 וכיוצ"ב ומסמכי הנתבע יסומנו נ/1, נ/2 וכיוצ"ב). במקביל להגשת תיק המוצגים למערכת נט המשפט יש להגיש עותק מדוגל נוסף - ישירות ל תיק הנייר. המזכירות תעביר לתיק הנייר את תיק המוצגים המדוגל.

כל צד ימציא למשנהו, במסירה אישית, עותק מכל המסמכים התצהירים וחוות הדעת שהוגשו על ידו במקביל להגשתם לבית המשפט ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק ביהמ"ש.

3. שום דבר מהאמור בתצהירי בעלי הדין לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים (או לתיק המוצגים) יצורפו אך ורק מסמכים, אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים, אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.

4. בעל דין הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, או שיש בהם שינוי חזית או כל טענה אחרת, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח קדם המשפט המסכם. לא תשמענה טענות מסוג זה לאחר מכן.

5. בעל דין שיבקש להזמין עדים שלא באמצעות תצהיר - הן לצורך השמעת עדות והן לצורך הצגת מסמכים או תעודות עובד ציבור - יגיש בקשה מתאימה לביהמ"ש בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו. הבקשה תכלול פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו, והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.

6. בעלי הדין לא יהיו רשאים להזמין עדים (למתן עדות או לצורך הצגת מסמכים או תעודות עובד ציבור), אם ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים, ואשר לגביהם לא הוגשה בקשה לפי סעיף 5 לעיל, בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים.

7. במסגרת קדם המשפט המסכם יידרשו ב"כ הצדדים להעריך את פרק הזמן שיידרש לצורך חקירותיהם הנגדיות של כל אחד ואחד מהעדים, וכן עשויה להתבקש הסכמתם להסדרים דיוניים שונים, לרבות ויתור על חקירתם של העדים או חלק מהם. ב"כ הצדדים נדרשים להגיע לקדם המשפט המסכם כשהם מצוידים במידע ובסמכויות בהתאם.

8. מזכירות ביהמ"ש תשגר עותק ההחלטה לב"כ בעלי הדין.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: Chhetri Thapa Gita Devi
נתבע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: