ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרכז זאמרין לנדל"ן בע"מ נגד תעצומות חברה לייזמות בנדל"ן בע"מ :

בפני כבוד השופטת רבקה פוקס

מבקשות

  1. מרכז זאמרין לנדל"ן בע"מ
  2. א. בהנ"ו אחזקות בע"מ

נגד

משיבה

תעצומות חברה ליזמות בנדל"ן בע"מ

החלטה

המבקשות הגישו ביום 23.12.12 ערעור על פסק דין של בית משפט השלום בחיפה ( כבוד השופטת א' פריאל), מיום 6.11.12 (להלן: "פסק הדין"). הערעור הוגש בשל דחיית התובענה שהוגשה ע"י המבקש ות למרות שהוגשה בקשה אך למחיקתה, ולאחר שהמבקשות חויבו בהוצאות משפט בסך של 40,000 ₪.
בפניי מונחת בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין שהוגשה ע"י המבקשות לאחר שבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה בבית משפט קמא נדחתה בהחלטה מיום 27.12.12.
עיכוב הביצוע לו עותרות המבקשות הינו עד להכרעה בערעור שהוגש על פסק הדין, כאשר מציינות המבקשות כי דיון בערעור נקבע ליום 9.4.13.
הרקע בקצרה:
ההליך בבית משפט קמא נפתח בהמרצת פתיחה במסגרתה התבקש בית משפט קמא ליתן צו הצהרתי הקובע כי המשיבה הפרה את הסכם השיתוף אשר נחתם בין הצדדים בנוגע לבנייתו של נכס בזיכרון יעקב.
סמוך לדיון שנקבע לשמיעת ראיות בפני בית משפט קמא, הוגשה בקשה לשחרור מייצוג של המבקשת מס' 2 ולמחיקת התובענה, בין היתר לאור העובדה כי מתנהלת תביעה כספית בבית משפט השלום בחיפה , בהליך אחר.
לאור פסק הדין מושא הבקשה הדוחה את התובענה וקובע הוצאות בסך 40,000 ₪ , הוגשה הבקשה המונחת עתה בפניי.
לאחר שעיינתי בבקשה הגעתי לכלל מסקנה כי היא אינה מצריכה תשובה.
טענות המבקשות:
המבקשות טוענות כי גובה ההוצאות שנפסק גבוה ומופרז במיוחד לאור ההליך שהתנהל , כאשר פסק הדין ניתן לבקשת המבקשות שעתרו למחיקת ההליך בטרם החל ה שמיעת התובענה לגופה , בנסיבות בהן, קיימת תובענה כספית במסגרת הליך אחר בין אותם צדדים.
יתרה מזאת טוענות המבקשות כי מאחר והדיון בתובענה הסתיים בישיבה קצרה אחת בלי שנשמעו ראיות ו נחסך זמן שיפוטי יקר, הדבר אמור להוות שיקול להפחתת ההוצאות ולא להיפך.
עוד טוענות המבקשות כי בימ"ש קמא לא נימק את החלטתו בפסיקת הוצאות בשיעור גבוה במידה חריגה, לשיטתן, ואף לא אפשר לצדדים לטעון לעניין גובה ההוצאות, בטרם פסיקתם.
עוד טוענות המבקשות כי בית משפט קמא היה צריך להורות על מחיקת התובענה ולא על דחיית התובענה, טענות אשר נטענות במסגרת הליך הערעור שהוגש .
הפן הנורמטיבי:
הכלל הוא כי יש לבצע את פסק הדין עם נתינתו, והגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע פסק הדין שעליו מערערים (תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984). על מנת לעכב את ביצועו של פסק הדין, יש צורך בטעם מיוחד כדי שבית המשפט ימנע ממי שזכה בדין לממש את פירות זכייתו (בש"א 2966/96 עטיה נ' עיריית תל-אביב-יפו פד נ (1) 668, בעמ' 671).
בית המשפט השוקל בקשת עיכוב ביצוע, בוחן את סיכויי הערעור, וכן בודק האם יהיה זה מן הנמנע או קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו אם לא יעוכב הביצוע, והערעור יתקבל (ע"א 7688/06 גולדנברג נ' מכבי שירותי בריאות כללית (לא פורסם, החלטה מיום 25.9.06).
שיקולים אלה – סיכויי הערעור והנזק הצפוי הינם שיקולים התלויים זה בזה ומושפעים זה מזה (עע"מ 9177/01 אחים שרבט יוזמים ובונים נ' עיריית תל אביב, פ"ד נו(2) 163, 167).
דיון והכרעה:
לאחר עיון בבקשה מצאתי להורות כי דין הבקשה להידחות.
במקרה דנן, ביצוע פסק הדין בחלקו משמעו תשלום כסף.
הכלל הוא כי פסק דין לתשלום כסף איננו מסווג בגדר עניינים חריגים אשר לגביהם נוטה בית המשפט להיענות לעיכוב ביצוע. על הלכה זו חזר כבוד השופט גרוניס בע"א 2841/07 מינהל מקרקעי ישראל נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה (פורסם בנבו ביום 25.8.08):
"ההחלטות שעיכוב ביצוען מבוקש משיתות חיוב כספי. בפסיקה נקבע כי החלטות ופסקי דין מסוג זה יעוכבו לעתים חריגות בלבד (למשל, בש"א 216/89 אברהמי ובניו חברה לבנין בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מג(2) 172 (1989); ע"א 8939/01 חפציבה בע"מ נ' אביצור ([פורסם בנבו], החלטה מיום 30.1.02))".
עקרון זה נכון על אחת כמה וכמה כאשר החיוב הפסוק הוא בגין הוצאות משפט (ראו עע"ם 790/02 קריספיל נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית גת, תקדין עליון 2002(1) 152; ע"א 955/03 ארביב נ' שאולי, תקדין עליון 2003(2) 2049).
זאת ועוד, בכדי לזכות בעיכוב ביצוע של פסק דין כספי, מוטל על המבקשות להראות כי אם תזכנה בערעור לא תוכלנה לגבות בחזרה מן המשיבה את כספ ן; אלא מאי, שטענה בדבר מצבה הכלכלי של הזוכה וחוסר יכולתה להשיב את הסכומים בהם זכתה במידה ותפסיד בערעור, אינה יכולה להיטען בעלמא ועליה להיות מבוססת על אדנים ראייתיים (ב"ש 978/84 שיכון עובדים בע"מ נ' מלובנציק, פ"ד לח (4) 5).
בענייננו, המבקשות לא הביאו ולו ראשית ראייה בדבר מצבה הכלכלי של המשיבה, ולא הצביעו בבקשתן על כל טעם ענייני באשר להיעדר יכולת ההשבה של המשיבה, ככל שהערעור יתקבל.
אשר על כן, משלא הונחה תשתית מספקת לטענה כי לא יהיה בכוחה של המשיבה להשיב למבקשות את הסכום ששולם לה אם יזכו בערעורן, לא שוכנעתי כי ייגרם למבקשות נזק בלתי הפיך אם לא יעוכב הביצוע.
אשר לסיכויי הערעור, ככלל בפסיקת הוצאות ושיעורן אין בית המשפט שלערעור נוטה להתערב וגם בכך יש כדי להשליך על סיכויי הערעור, וגם אם אניח כי סיכויי הערעור אינם קלושים, כטענתן של המבקשות , הרי העובדה כי לא הוכיחו שלא יוכלו לגבות את ההוצאות, אם יזכו בערעור, עומדת להן לרועץ.
סיכומו של דבר, לא מצאתי טעם המצדיק את עיכוב הביצוע, והבקשה נדחית.
בנסיבות בהן לא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.
ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרכז זאמרין לנדל"ן בע"מ
נתבע: תעצומות חברה לייזמות בנדל"ן בע"מ
שופט :
עורכי דין: