ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין האשם מסארוה נגד חליל צרמה :

בפני כבוד השופטת ענת זינגר

תובע

האשם מסארוה

נגד

נתבע

צד ג'

חליל צרמה

עמותת קו לעובד
ניקבאת אל עומאל – האגודים המקצועיים הפלסטינים ביריחו

החלטה

התביעה שבכותרת הועברה לטיפולי.

הצדדים רשאים להגיב עד ליום 7.4.13 לבקשה למשלוח הודעות לצד ד'.

עד לאותו מועד יבהיר גם ב"כ הנתבע (המעלה בכתבי טענותיו טענות באשר לטוהר ייצוג אחרים) -האם יש ממש בטענה כי הוא זה המייצג מעת לעת גם את צד ד'. עוד יבהיר, האם היה מעורב (הוא א ו משרדו) מכוח האמור, בניסוח הסכם הפשרה שהוגש לבית הדין לעבודה. ככל שהתשובה לשאלה האחרונה תהא שלילית – יבהיר , לאחר בירור עם מרשו, מי ערך עבורו אותו מסמך.

לנוכח האמור בהגנת צד ג', אעיר כבר בשלב זה (אם כי בזהירות המתחייבת, בטרם עברו הטענות את מבחן החקירה הנגדית) - כי נראה שמוטב כי ב"כ הנתבע, ינסה יבוא בדברים עם התובע , באשר לפתרון מוסכם , ללא צורך במיצוי הבירור השיפוטי.

למען הסר ספק; בסופו של יום תוטלנה כלל הוצאות המשפט על הצד הרלוונטי. העובדה שעסקינן בתביעה מקורית על סך של כ- 17,000 ₪, לא תהווה שיקול באשר לגובה ההוצאות , שיפסקו על בסיס היקף העבודה המושקעת.
בשים לב למספר הצדדים העשויים ליטול חלק בבירור המחלוקת, נראה כבר בשלב זה , כי קיים סיכוי סביר שהוצאות המשפט (בין שתוטלנה על צד זה או אחר) - עשויות לעלות על כל סכום התביעה וסיכון זה ראוי כי הצדדים יביאו בחשבון.

ככל שיבקשו הצדדים לנהל מו"מ ישיר, עובר למתן החלטה באשר לצירוף צד נוסף - יגישו בקשה בעניין זה.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: האשם מסארוה
נתבע: חליל צרמה
שופט :
עורכי דין: