ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד זוהר יצחק :

בפני כבוד השופט ד"ר שאול אבינור

המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד
זוהר יצחק


נוכחים:
נציג המבקשת טוען סולומון
ב"כ החשוד עו"ד מורן גרוס
החשוד הובא ע"י הליווי

פרוטוקול

עו"ד גרוס :
אבקש מינוי.


החלטה

אני ממנה את עו"ד גרוס מהסנגוריה הציבורית לייצג את החשוד בדיון זה.

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ג, 07/03/2013 במעמד הנוכחים.

ד"ר שאול אבינור, שופט

נציג המבקשת:
חוזר על הבקשה. מדובר בחשוד שיש כנגדו צו הרחקה מבית המשפט והצו נמצא בתוך התיק. אין לחשוד עבר.

סיכומי ב"כ החשוד:
אני מבקשת לשחרר ואני מבקשת מבית המשפט לבדוק האם היתה שיחה טלפון בין המתלוננת לחשוד שכן הוא אומר שלא היו איומים כלשהם. אני מבקש לבדוק את החשד הסביר. אני מבקשת להורות על תנאי שחרור. אין חלופה באולם אך אביו יוכל לערוב לו. החשוד גר עם ההורים. ממילא יש צו הגנה מבית המשפט ולכן נסכים להרחקה.


החלטה

לפניי בקשה להארכת מעצרו של החשוד, שנעצר בחשד לביצוע עבירות של הטרדה ואיומים.
על פי החשד החשוד התקשר אל המתלוננת, שממנה הוא מורחק בצו שיפוטי, ולפי טענתה צעק עליה "איפה את".
בנסיבות אלה אני מוצא, אפוא, כי ניתן להסתפק במקרה זה בחלופת מעצר הולמת.
בהקשר זה לא למותר לציין כי, על פי הוראות הדין, מעצר שלפני הגשת כתב אישום נועד לצרכי חקירה בלבד, להבדיל מצרכי ענישה או הרתעה. השאלה הטעונה הכרעה בבקשה זו אינה, אפוא, אם החשוד ראוי לעונש בגין המעשים שבביצועם נחשד או אם יהא במעצרו כדי להרתיע עבריינים-בכוח, אלא אך ורק אם מעצרו אמנם חיוני ונדרש לצרכי החקירה. יתר על כן, כמצוות המחוקק, גם בהתקיים חשד סביר ועילת מעצר על בית המשפט לבחון אם ניתן להשיג את מטרת המעצר האמורה בדרך חלופית של שחרור בערובה ובתנאים אשר פגיעתם בחירותו של החשוד פחותה מזו של מעצר.
אשר על כן אני מורה בזה על שחרורו של החשוד בערובה ובתנאים, כדלקמן:
התחייבות עצמית על סך של 3,000 ₪.
ערבות צד ג' על סך של 2,000 ₪. ערב צד ג' יכול שיהא אביו של החשוד מר הלל יצחק.
הפקדה במזומן על סך של 500 ₪.
איסור יצירת קשר כלשהו, ישיר או עקיף, עם מי מהמעורבים הנוספים בפרשה – דהיינו: חשודים, עדים או מתלוננים – וזאת למשך 30 יום מהיום.
הרחקה מכל מקום בו שוהה המתלוננת, למרחק שלא יפחת מ-100 מ', למשך 30 יום מהיום.
מובהר בזה לחשוד כי אין בהחלטה זו כדי לגרוע מצווים אחרים שהוצאו בעניינו.
על שלטונות בית המעצר לאפשר לחשוד ביצוע שלוש שיחות טלפון על חשבון המדינה, לרבות לטלפונים ניידים, לצורך הסדרת תנאי השחרור שנקבעו לעיל.
ככל שהטלפון הנייד של החשוד מצוי בפיקדון שבבית המעצר, על שלטונות בית המעצר לאפשר לחשוד לעיין בספר הטלפונים שבטלפון הנייד המופקד כאמור.
בהיעדר ערבויות ייעצר החשוד ויובא בפני שופט עד ליום 08/03/13 בשעה 12:00.

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ג, 07/03/2013 במעמד הנוכחים.

ד"ר שאול אבינור, שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: זוהר יצחק
שופט :
עורכי דין: