ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל בן נעים נגד קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום :

בפני כבוד השופט כרמי מוסק

המערער

מיכאל בן נעים

נגד

המשיב

קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום

החלטה

  1. הערעור בתיק זה יישמע לפניי ביום 2/7/13 בשעה 09:30.
  2. תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים, כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן – "התקנות").
  3. על המערער/ת להמציא את כל כתבי בית הדין, בצירוף החלטתי זו, לידי המשיב/ים, בתוך שני ימי עבודה. אישור מסירה יישמר בידי ב"כ המערער/ים ויוצג לבית המשפט במידה ויתבקש לעשות כן.
  4. בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון לפחות 21 יום לפני מועד הדיון ואילו הצד המשיב יעשה כן לפחות 14 יום לפני המועד הנ"ל, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער. עיקרי הטיעון לא יעלו על 7 עמודים בהדפסה רגילה וברווח כפול, זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר.
  5. תשומת לב הצדדים ובאי-כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.
  6. בקשות להארכת מועד לנקיטת הליך או ביצוע פעולות שנקבעו על ידי בית המשפט יוגשו בצירוף עמדת הצד שכנגד או הסבר מדוע לא ניתן היה להשיג עמדה זו.
  7. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה, אם יוגשו, ייעשו בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או (לפי העניין) להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון. בקשות שלא יוגשו באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ויידחו מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.
  8. אי הגשת עיקרי טיעון במועדים האמורים במדויק ובהיקף הנ"ל תיחשב כאי הגשת המסמך, על כל המשתמע מכך.
  9. מסמכים כאמור שיוגשו באיחור לא יתקבלו לתיק, זולת אם תתבקש ותענה בקשה להגישם באיחור.
  10. תיק המוצגים יכול שיוגש יחד עם עיקרי הטיעון.

המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים, באמצעות הפקסימיליה.
ניתנה היום, כ"ד אדר תשע"ג, 06 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכאל בן נעים
נתבע: קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום
שופט :
עורכי דין: