ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמנון אקסלרוד נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

תובע
אמנון אקסלרוד
- ע"י ב"כ עו"ד אבי אלבינצר ואח'
נגד
נתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ
- ע"י ב"כ עו"ד אלכסנדר דורון ואח'

החלטה

1. התובע- יליד 1969, היה מעורב בת.ד נשוא התביעה מיום 21/12/05 (להלן: "התאונה").
מדובר בת.ע שלא מוצו בה הזכויות במל"ל. לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים שהוצגו ובחנתי את טענות הצדדים , מצאתי שיש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה הגם שמחמת הספק, חרף דלות , ספורדיות וקלישות החומר, ולו כדי שלא לחסום את דרכו של התובע מפני בחינת טענותיו שברפואה.

2. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את ד"ר ישראל כספי (להלן: "המומחה") .
המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בקשר עם התאונה נשוא התביעה, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקשים המומחה וב"כ הצדדים לבחון כבר עתה האם קיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי ביניהם (בעלי דין או ב"כ) ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם, לרבות טיפול במי מבעלי הדין, בכל מסגרת שהיא- שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה. רק ככל שיש/היו כאלה- יש להודיע על כך ללא דיחוי.

4. בשכ"ט המומחה בגין חוו"ד ובעלות כל בדיקת עזר שתידרש עבורה- ישא בשלב זה התובע. זאת- משום האמור ברישא להחלטתי. ב"כ התובע יוודאו כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדו בתוך 30 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעונו בתוך 30 יום מקבלתו. העתק הקבלה יומצא בפקס לב"כ הנתבעת ולמרפאת המומחה מיד בסמוך לאחר התשלום.

5. ב"כ התובע יפוה אל המומחה ויקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך עליו ובאחריותו להקפיד כי זו לא תקויים לפני שוידא כי שכר המומחה שולם במלואו, וכן- בכפוף להשלמת ההליכים המקדמיים ע"י התובע וחלוף 60 יום מהשלמתם. המועד אף לא יקדם מ- 45 יום לאחר המצאת העתק הפניה אל המומחה לידי ב"כ הנתבעת והוא יודע לב"כ הנתבעים מיד לאחר תיאומו. הכל- לפי המאוחר.
המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה והמצאת בדיקות עזר שיבקש .

6. הצדדים יעבירו למומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986. המומחה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שימצא לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר שיזדקק לה.

7. עם קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים- בתוך 30 יום לכל צד.

8. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל.

10. ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים וכדי לחסוך מהם התיצבות ליום מוקד פלת"ד, והדיון הנ"ל מתייתר. הצעתי תשלח בדואר כדי לאפשר מיצוי מו"מ מחוץ לכתלי בית המשפט .
ב"כ התובע ירשום לפניו את התיק למעקב אחר התקדמות התהליך.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי ולב"כ הצדדים ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמנון אקסלרוד
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: