ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודית שלג נגד פיני קורן :

בפני כבוד השופט עמית רוזינס

התובעת
יהודית שלג

נגד

הנתבע
פיני קורן

פסק דין

התובעת והנתבע התקשרו בהסכם לפיו היה על הנתבע לספק לתובעת שירותי פיתוח תוכנה והקמת אתר.

טענות התובעת:

התובעת טוענת כי הנתבע לא ביצע את העבודה בקצב שנקבע בהסכם בין הצדדים, ביקש תשלומים לפני סיום השלבים ע"י ההסכם. משהעבודה לא התקדמה, סוכם בין הצדדים בפגישה ביום 19.4.12, שהנתבע יעביר את חלק העבודות שביצע לשרתים השייכים לתובעת, יפסיק לתת לה שירותים וישתף פעולה עם מי שימשיך את העבודה במקומו. הסכומים ששילמה לנתבע, בסך של 12,500 ₪ + מע"מ, עולים על הסכום המגיע לו עפ"י שלבי הביצוע שנקבעו בהסכם. לדבריה , לא עלה בידיה למצוא בעל מקצוע אחר אשר יהא מוכן להשלים את העבודות בהם החל התובע ולכן, תאלץ לשכור שירותיו של בעל מקצוע אחר, אשר יבצע את העבודה מתחילתה ולשלם לו את מלוא הסכום שיידרש על ידו. נוכח כל אלה, מבקשת התובעת שהנתבע יחזיר לה את הסכומים ששילמה לו ויפצה אותה בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה והפגיעה בפרנסתה כתוצאה מחוסר היכולת להפעיל את האתר, בסכום המקסימאלי שניתן לפסוק בבית המשפט לתביעות קטנות.

טענות הנתבע:

הנתבע טען כי ביצע את העבודות עפ"י הקצב שנקבע בהסכם בין הצדדים ועל הצד הטוב ביותר. לדבריו, בשלב התחלתי למדי החלה התובעת לדרוש ממנו להקדים את קצב ביצוע העבודות ביחס לקצב שנקבע בחוזה, ואיימה עליו כי לא תשלם לו אם לא יעמוד בקצב הנדרש על ידה. לטענתו, נוצרו קשיים בתקשורת עם התובעת עקב התנהלות בעייתית מצידה. התובעת אחרה בתשלומים וביקשה פריסה של תשלומים אחרים שלא עפ"י המוסכם , והתנהגותה עוררה בו ספק כבד לגבי כוונת ה לשלם לו את התמורה החוזית. בשלב זה , כאשר התקשורת בין הצדדים עלתה על שרטון, הוסכם בין הצ דדים להפסיק את ההתקשרות ביניהם, הוא פעל עפ"י ההסכמה, העביר את כל התכנים שהכין לשרתים של התובעת, מסר ל תובעת את קוד המקור והבטיח לשתף פעולה עם מי שיסיים את העבודה במקומו. לדבריו, ביצע קרוב ל-80% מהעבודה וקיבל מחצית מן השכר בלבד. עם זאת, ביקש לסיים יפה את הפרשה ולא להיגרר להליכים משפטיים.

דיון:

לא מצאתי בעדות התובעת ובמסמכים שהוצגו על ידה, כל ראייה לכך שהנתבע לא פעל עפ"י המוסכם בין הצדדים וכי נגרמו לה הנזקים הנטענים על ידה, ההיפך הוא הנכון .

עדותו של הנתבע, עשתה עלי רושם אמין וישר וגובתה בתכתובות ובמסמכים מהם עולות העובדות הבאות. דווקא התובעת היא זו אשר אחרה בביצוע תשלומים בטענות לקשיים טכניים להעביר את הכסף מארצות הברית (נספח ו' לכתב ההגנה). התובעת ביקשה לפרוס את יתרת התשלום אשר טרם שילמה, אשר היתה אמורה להתבצע בשני תשלומים, ל-17 תשלומים (נספח ט' לכתב ההגנה). התובעת דרשה מהתובע להתחייב בכתב שישלים את ביצוע העבודות חודש ימים לפני המועד שנקבע, אחרת תקזז לו מן התשלום סך של 250 ₪ ליום (נספח ז' לכתב ההגנה). מנספח ה' לכתב ההגנה עולה כי אכן נפרדו דרכיהם של הצדדים והנתבע העביר לתובעת את כל התכנים שהכין, את קוד המקור של התוכנה והסכים לשתף פעולה במתן חפיפה לחברה אשר תסיים את ההליך.
כמו כן, מההתכתבויות אשר בין הצדדים, אשר צורפו כנספחים לכתבי הטענות של הצדדים, עולה דרך ביטוי והתנסחות בוטה ותוקפנית מצידה של התובעת לכל אורך הדרך, וכן דרישות שלא עפ"י החוזה, איומים בנקיטת סנקציות במועדים שלא נקבעו בחוזה ואי ביצוע תשלומים במועדם.
אף אני התרשמתי מעדותה של התובעת, כי התנהלותה תוקפנית, ללא קשר לעובדות ולנסיבות וניתן להבין מדוע עלו היחסים בין הצדדים על שרטון בעקבות זאת.

באשר לנזקים הנטענים על ידי התובעת , הרי שאין היא אשת מקצוע בתחום המחשבים ולא ניתן היה להפיק מעדותה ראיות לכך, שחלק העבודה אשר בוצע על ידי הנתבע אינו שווה את הסכומים אשר שילמה לו תמורתו. התובעת לא הצטיידה בכל ראייה, לטענתה כי לא ניתן לעשות שימוש בחלק העבודות שביצע הנתבע ויש לבצען מתחילתן , זאת על אף שניתן היה להביא עדות של איש מקצוע באשר לכך. כמו כן, לא הצטיידה התובעת בראיות כלשהן לטענתה כי הפסידה לקוחות וכסף עקב אי הפעלתו של האתר.

בהתחשב עם התנהלות הצדדים, ובעיקר התנהלות התובעת, כאמור לעיל, אין כל מקום לזכות את התובעת בעגמת נפש ודומה כי עגמת הנפש ויתכן שאף נזקים כספיים נגרמו, דווקא, לנתבע.

סיכום:

נוכח כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה ומחייב את התובעת לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך 1,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום, אחרת יישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד התשלום בפועל. בפסיקת הסכום, התחשבתי בכל ההליכים אשר התנהלו בתיק.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודית שלג
נתבע: פיני קורן
שופט :
עורכי דין: