ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניר טובה נגד וואריק בע"מ :

לפני: השופט נוהאד חסן

המבקשת/הנתבעת
וואריק בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד י.דוד

-
המשיב/התובע
ניר טובה
ע"י ב"כ: עו"ד נ.ארז

החלטה

1. באי כח בעלי הדין ישלימו ביניהם את הליכי הגילוי והעיון במסמכים, וזאת באופן הדדי, תוך 30 יום מהיום.

2. בעלי הדין יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים.

3. ב"כ התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, תוך 60 יום מהיום.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ הנתבעת וזאת במסירה אישית, תוך אותו פרק זמן.

4. ב"כ הנתבעת יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, תוך 30 יום מיום קבלת התצהירים מטעם ב"כ התובע.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ התובע וזאת במסירה אישית, תוך אותו פרק זמן.

5. בעלי הדין יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים כי יהיו בפני בית הדין,שאם לא כן,לא יורשו להביא מסמך שלא צורף בעת הדיון ,אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד,אלא באישורו של בית הדין.

6. לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה על הסף, עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1992. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת ב"כ הנתבעת להביא ראיות.

7. על המצהירים להתייצב לחקירה נגדית על תצהיריהם במועד ההוכחות שייקבע, ועל בעלי הדין לדאוג לכך, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד בכתב כי אין בדעתו לחקור את העד של הצד שכנגד, ובמקרה זה תצהירו של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד ,בד בבד עם הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו,בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד שיקבע,כאשר בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד,הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך של תצהיר,ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

9. ימי פגרה יובאו במניין הימים לצורך החלטתי זו.

10. התיק יובא לעיוני למעקב תצהירי התובע ביום 20.5.13

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, (07 מרץ 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ניר טובה
נתבע: וואריק בע"מ
שופט :
עורכי דין: