ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טל ווגנפלד נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובע
טל ווגנפלד
- ע"י ב"כ עוה"ד משה רוט ואח'
נגד
הנתבעת
הראל חברה לביטוח בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד צבי יעקובוביץ' ואח'

החלטה

1. התובע- יליד 1974 , היה מעורב בת.ד נשוא התביעה מיום 30/4/12 (להלן: "התאונה").
לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים המצורפים לכתב התביעה ובחנתי את טענות הצדדים , מצאתי שיש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה.

2. אני ממנה איפוא כמומחה מטעם בית המשפט את ד"ר קובי לידור (להלן: "המומחה")
המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בקשר עם התאונה נשוא התביעה, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקשים המומחה וב"כ הצדדים לבחון כבר עתה האם קיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי ביניהם (בעלי דין או ב"כ) ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם, לרבות טיפול במי מבעלי הדין, בכל מסגרת שהיא- שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה. רק ככל שיש/היו כאלה- יש להודיע על כך ללא דיחוי.

4. בשכ"ט המומחה - תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים.
ב"כ הנתבעת יואילו לעקוב ולוודא כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 30 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעונו בתוך 30 יום מקבלתו.
העתק הקבלה יומצא בפקס לב"כ התובע ולמרפאת כל מומחה מיד בסמוך לאחר התשלום.
5. ב"כ התובע יפנה אל המומחה ויקבעו בדיקה, אחרי חודש 5/13 , אך בכל מקרה זו לא תקויים לא לפני שוידא כי שכרו של המומחה שולם במלואו, וכן- בכפוף להשלמת ההליכים המקדמיים ע"י התובע וחלוף 60 יום מהשלמתם. המועד אף לא יקדם מ- 45 יום לאחר המצאת העתק הפניה אל המומחה לידי ב"כ הנתבעת והוא יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר תיאומו. המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי.

6. הצדדים יעבירו למומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986.
המומחה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שימצא לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר שיזדקק לה.

7. עם קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים- בתוך 30 יום לכל צד.

8. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 30 יום מהיום.

9. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל.

10. ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים וכדי לחסוך מהם התיצבות ליום מוקד פלת"ד, והדיון הנ"ל מתייתר. הצעתי תשלח בדואר כדי לאפשר מיצוי מו"מ מחוץ לכתלי בית המשפט .
ב"כ התובע ירשמו נא לפניהם את התיק למעקב

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טל ווגנפלד
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: