ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מג'די טוויל :

בפני כבוד השופטת מרים קסלסי
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
מג'די טוויל


נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד גלעד משולם
הנאשם וב"כ עו"ד עבד אלקאדר (סנ"צ)

פרוטוקול

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה: לנאשם אין רישיון נהיגה ואין עבר תעבורתי או פלילי. נתפס בפעם הראשונה כשהוא נוהג ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח, לאור האמור נבקש עונש של מאסר בפועל לפי שיקול דעת בית המשפט, מאסר על תנאי וקנס.

ב"כ הנאשם: אכן אין לנאשם עבר תעבורתי או פלילי. הנאשם בן 30, עובד בשיפוצים, אדם נורמטיבי. בזמן ביצוע העבירה נהג מס' מטרים למכולת כדי להביא אוכל לעובדים. הרכב היה של מעסיקו. על פי הפסיקה אין חובה להטיל מאסר בפועל על נהיגה ללא רישיון נהיגה. מבקש להפנות לפסיקה, וכן להפנות לגז"ד של מותב זה שמס' 9575-01-12 קאסי וכן לפסיקה של בית משפט המחוזי ע"פ 4420-09-12, בו לא הוטל מאסר בפועל למרות שהיה מדובר בעבירה שניה באותו מקרה. וכן לע"פ 22853-06-12 גם שם הוטל המאסר על תנאי. לפיכך מתחם הענישה בעבירה כזו כולל מאסר על תנאי. אבקש כי בית משפט ילך באותו מתווה גם במקרה דנן. מגיש הפסיקה.
ככל שתוטל פסילה או שימנע מלהוציא רישיון נהיגה, אבקש כי זה יוחל באופן מיידי.

גזר דין

הנאשם הורשע על סמך הודאתו בנהיגה מבלי שהיה מורשה לנהוג כלל. מדובר בעבירה ראשונה מסוגה שביצע אדם נורמטיבי, נעדר עבר פלילי או תעבורתי.
על אף מסוכנותה של העבירה שכן כישורי הנאשם לנהוג טרם נבחנו, הרי שניתן לאיין מסוכנות זו בנוגע למי שטרם הוכח לגביו שהוא מזלזל בבית המשפט או מפר הוראות חוק באופן קבוע, על ידי השתת עונש של מאסר על תנאי ורכיבי עונש נוספים כשאין לכך על פי הפסיקה לשים אדם כזה מאחורי סורג ובריח. מתחם העונש ההולם במקרים כאלו נע בין מאסר על תנאי לבין מאסר בפועל, ראה עפ"ת י-ם 3494-01-13 נחמן מיום 26.2.13 וכן האסמכתאות אליהן הפנה הסנגור:
פל' 8371-09-12 בן שטרית מיום 6.12.12, 18780/08 ברטלט מיום 1.7.10, תת"ע ב"ש 7699/09 שם דובר על מי שלחובתו עבר תעבורתי מכביד ואף על פי כן נגזר עליו מאסר על תנאי. כן תת"ע 9575-01—12 קאסי מיום 17.2.13 והאסמכתאות שהפנתי אליהן באותו גזר הדין.
יצוין עוד כי נסיבות ביצוע העבירה מלמדות על נסיעה קצרה ולא בכביש ראשי, מה שמפחית במידה מסוימת אם כי אין בכך משום היתר לנהוג ללא רישיון נהיגה. אשר על כן אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים:

  1. לתשלום קנס בסך 1,500 ₪ אשר ישולם ב -5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 10.4.13.
  2. לפסילה מלקבל ו/או מלהחזיק ר ישיון נהיגה לתקופה של שישה חודשים.

הנאשם פטור מהפקדת ר ישיון נהיגה. המזכירות תחשב מועד הפסילה מהיום.
הנאשם מוזהר שהעונש המקובל על נהיגה בפסילה הוא מאסר בפועל.
3. לפסילה מלקבל או מ להחזיק רישיון נהיגה לתקופה של שישה חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים.
4. אני מצווה על מאסרו של הנאשם למשך שלושה חודשים וזאת על תנאי למשך שלוש שנים, אם יעבור על הוראות סעיף 10 א' ו/או 67 לפקודת התעבורה תשכ" א–1961, שעניינם נהיגה בפסילת רשיון או נהיגה ללא רשיון נהיגה.
5. משרד הר ישוי יאפשר לנאשם לקבל שעורי נהיגה בלוויית מורה מוסמך ואף לגשת למבחן עיוני ומעשי בתקופת הפסילה, הכל בכפוף להוראות גזר הדין.
תוכן הדיון והוראות גזר הדין תורגמו לנאשם לערבית .

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום.

ניתן והודע היום כ"ה אדר תשע"ג, 07/03/2013 במעמד הנוכחים.

מרים קסלסי, שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מג'די טוויל
שופט :
עורכי דין: