ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל גילבורד נגד קונדור בטחון (ש.א.) בע"מ :

לפני: כבוד השופטת מיכל לויט , שופטת בכירה

התובע
מיכאל גילבורד ת.ז. XXXXXX471
ע"י ב"כ עו"ד דוד סער
-
הנתבעת
קונדור בטחון (ש.א.) בע"מ ח.פ. 514401496

פסק דין

  1. בפני תביעת התובע כנגד הנתבעת לתשלומים שונים בגין עבודת התובע אצלה וסיומה.
  2. כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה נמסר לנתבעת עוד ביום 24.12.12.
  3. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה, אך לא עשתה כן עד למועד מתן פסק דין זה.
  4. בנסיבות אלה ניתן בידי התובע פסק דין על יסוד כתב התביעה, על פי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב1991-.

בהתאם לכך מתקבלת התביעה ועל פיה, תוך 30 יום מהיום בו יומצא לה פסק הדין, תשלם הנתבעת לתובע את הסכומים כמפורט להלן:

א. פיצויי פיטורים בסך של 27,964 ש"ח
סכום זה ישא פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל וזאת אם לא ישולם לתובעת תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לנתבעת.
ישולם הסכום תוך 30 יום, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ב. פדיון ימי חופשה בסך של 9,194 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ג. פדיון ימי הבראה בסך של 14,820 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ד. שכר עבודה שלא שולם לחודשים יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר 2012 בסך של 18,181 ש"ח.
סכום זה ישא פיצויי הלנת שכר כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל וזאת אם לא ישולם לתובעת תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לנתבעת.
ישולם הסכום תוך 30 יום, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ה. הפרשי שכר בסך של 8,993 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ו. הפרשי שכר נוספים בסך של 888 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ז. בגין שעות נוספות בסך של 16,944 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ח. בגין תגמולים חלק מעביד בסך של 19,916 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ט. בגין תגמולים חלק עובד בסך של 7,423 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
י. פגיעה בקצבת זיקנה בסך של 20,761 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
יא. החזר מס בריאות בסך של 2,445 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
יב. דמי חגים בסך של 11,340 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
יג. החזר דמי טיפול בסך של 1,926 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע תוך המועד האמור הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 3,000 ש"ח, שאחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, 7 מרץ 2013 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכאל גילבורד
נתבע: קונדור בטחון )ש.א.( בע"מ
שופט :
עורכי דין: