ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טארק מחארבה נגד אברהם ביטון :

בפני כבוד השופטת תמר בזק רפפורט

תובעים

טארק מחארבה

נגד

נתבעים

1.אברהם ביטון
2.אברהם ביטון עבודת עפר פיתוח ובניה 2000 בע"מ
4.מנורה חברה לבטוח בע"מ

החלטה

  1. העדויות הראשיות של הצדדים ועדיהם בתיק זה, יוגשו בתצהירים. בתוך המועדים המפורטים להלן תוגשנה גם חוות דעת מומחים וכן תעודות עובד ציבור, אם יש כאלה. כל האמור בהחלטה זו ביחס לתצהירים יחול גם על חוות דעת המומחים ועל תעודות עובד הציבור.
  2. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש באמצעות המצהיר, אשר יסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.
  3. לא יעלה בידו של מי מהצדדים להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו, והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך. בה בעת תוגש בקשה בכתב להתיר את זימונו לעדות. הבקשה תידון בקדם המשפט הבא.
  4. תצהירי העדות מטעם הצד התובע יוגשו עד ליום 1.6.13.

תצהירי העדות מטעם הצד הנתבע יוגשו עד ליום 1.8.13.
תצהירי העדות מטעם הצד השלישי יוגשו עד ליום 1.10.13.
כל צד ימציא למשנהו במסירה אישית עותק מכל תצהיר שהוגש על ידו, וזאת בד בבד עם הגשתו לבית המשפט, ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק ביהמ"ש.
5. קובעת ישיבת מעקב קצרה כדי לוודא כי החלטה זו קוימה במלואה על ידי ב"כ הצדדים וכדי לתאם מועד לקדם משפט מסכם, ליום 8.10.13 בשעה 09:30.
אם ב"כ הצדדים יקיימו את האמור לעיל במלואו, רשאים הם לבקש מבעוד מועד להמיר את ישיבת המעקב בישיבת קדם משפט מסכם, ולצורך כך יצרפו מספר מועדים חלופיים מתואמים.
בקשות לדחיית מועד דיון זה תוגשנה בהתאם להוראות הנוהל 1-10 ו - 2-10, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותידחנה מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.
הוראות באשר לקדם המשפט המסכם
6. כל טענה בדבר קבילות או כל התנגדות לראיות תועלה בקדם המשפט המסכם. לא תשמענה טענות מסוג זה לאחר מכן.
7. במסגרת קדם המשפט המסכם יידרשו ב"כ הצדדים להעריך את פרק הזמן שיידרש לצורך חקירותיהם הנגדיות של כל אחד ואחד מהעדים, וכן עשויה להתבקש הסכמתם להסדרים דיוניים שונים, לרבות ויתור על חקירתם של העדים או חלק מהם. ב"כ הצדדים נדרשים להגיע לקדם המשפט המסכם כשהם מצוידים במידע ובסמכויות בהתאם.
ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.

תמר בזק רפפורט, שופטת


מעורבים
תובע: טארק מחארבה
נתבע: אברהם ביטון
שופט :
עורכי דין: