ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלכה מקדסי נגד אחים בן אברהם בעמ :

לפני: כבוד השופטת מיכל לויט , שופטת בכירה

התובעת
מלכה מקדסי ת.ז. XXXXXX960
ע"י ב"כ עו"ד נגר שמואל
-
הנתבעים

  1. אחים בן אברהם בע"מ ח.פ. 510643794
  2. בן אברהם מרדכי ת.ז. XXXXXX122

פסק דין

  1. בפני תביעת התובעת כנגד הנתבעים לתשלומים שונים בגין עבודת התובעת 'אצלם וסיומה.
  2. כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה נמסר לנתבעים עוד ביום 19.8.12.
  3. הנתבעים נדרשו להגיש כתב הגנה, אך לא עשו כן עד למועד מתן פסק דין זה.
  4. בנסיבות אלה ניתן בידי התובעת פסק דין על יסוד כתב התביעה, על פי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב1991-.

בהתאם לכך מתקבלת התביעה ועל פיה, תוך 30 יום מהיום בו יומצא לה פסק הדין, ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובע ת את הסכומים כמפורט להלן:
א. הפרשי שכר בסך של 19,150 ש"ח.
סכום זה ישא פיצויי הלנת שכר כחוק מיום 1.3.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל וזאת אם לא ישולם לתובעת תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לנתבעת.
ישולם הסכום תוך 30 יום, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ב. פיצויי פיטורים בסך של 9,697 ש"ח.
סכום זה ישא פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כחוק מיום 1.3.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל וזאת אם לא ישולם לתובעת תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לנתבעת.
ישולם הסכום תוך 30 יום, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ג. תמורת הודעה מוקדמת בסך של 9,309 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ד. פדיון ימי חופשה בסך של 4,468 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ה. פדיון ימי הבראה בסך של 1,805 ש"ח.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
לא ניתן להעתר, על פי הפסיקה, לסעד בגין "הפסד דמי אבטלה."
על התובעת להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי וזכאותה תיבחן על פי חוק, לרבות הליך, ככל שידרש, בפני בית הדין.

5. כמו כן תשלם הנתבעת לתובעת תוך המועד האמור הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל 2,500 ש"ח, שאחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, 7 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מלכה מקדסי
נתבע: אחים בן אברהם בעמ
שופט :
עורכי דין: