ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מחמאד נגד רמת הכובש הקבוץ המאוח :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 004794/07

בש"א 3752/08

בפני:

כב' השופטת יעל בלכר

05/01/2009

בעניין:

1 . מחמאד קאסם

2 . אחמאד קאסם

3 . מחמוד קאסם

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד טורקלטאוב רון

(המבקשים)

התובעים

- נ ג ד -

רמת הכובש הקבוץ המאוחד קבוצת פועל

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד אקוניס איל

(המשיבה)

הנתבעת

החלטה

1. בפני בקשה לצירוף נסח רישום מקרקעין בעניין הקרקע נשוא התביעה, שבה התבקש בימ"ש להורות על פינוי המשיבים מן הקרקע.

2. סעיף 125 לחוק המקרקעין קובע כי לגבי מקרקעין מוסדרים, מהווה הרישום בפנקס "ראיה חותכת לתוכנו". דהיינו: יש ברישום משום הוכחה חותכת לבעלות המבקשים במקרקעין. הכל בכפוף לסעיפים 97-93 לפקדות הסדר זכויות במקרקעין.

3. הנתבעים כופרים בזכות הבעלות של התובעים בקרקע. לטענת הנתבעים, בכוונתם לנקוט הליך לתקיפת הרישום לפי פקודת הסדר המקרקעין, ואולם לא נמסר כי הליך כזה נפתח ולא צורפה כל ראיה לעניין זה.

4. עוד הם טוענים כי היה מקום להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה, שכן כתב התביעה במקור, שהוגש טרם רישום המקרקעין על שם התובעים, נשען על זכותם האובליגטורית של התובעים להרשם כבעלים ואילו עתה, לפי הבקשה, נשענת התביעה על זכות קנייניות.

5. בהתנגדות הנתבעים לצירוף נסח רישום המקרקעין לגופו של עניין, אין ממש. יחד עם זאת, יש מקום לתיקון כתב התביעה, מחמת שעתה נשענת התביעה על זכות קניינית.

6. אני מורה לתובעים להגיש כתב תביעה מתוקן בתוך 10 ימים מהיום בצירוף נסח רישום המקרקעין כמסמך מהותי, ותיקון עילת התביעה בהתאם. כתב הגנה מתוקן יוגש בתוך 10 ימים שלאחר מכן.

7. למותר לציין כי לנוכח הבעלות הרשומה, על הנתבעים לשקול בשנית עמדתם בעניין טענות ההתיישנות, שמצריכה מחשבה מחודשת לנוכח שינוי העובדות.

8. אין ממש בטענה שלבימ"ש זה אין סמכות לדון בתביעה, משהפכה למעשה לתביעה שהשאלה העיקרית בה היא שאלת הבעלות, שאינה בסמכות בימ"ש זה. בסמכות בימ"ש זה לקבוע כל קביעה שדרושה להכרעה בתיק לפי סמכותו שבגררא, אם בכלל תידרש קביעה כאמור, לאור סעיף 125 לחוק המקרקעין, שלפיו מהווה הרישום ראיה לתוכנו.

אם תוגש לתיק זה הודעה כי הליך כאמור לפי פקודת ההסדר הוגש לערכאה המוסמכת בתוך 14 ימים מהיום (בצירוף העתק התובענה שהוגשה) – אשקול האם יש מקום לעכב הליך זה שבפניי.

9. להזכיר, התיק קבוע לק.מ. ליום 20/1/09. על כן, נקצבו מועדים קצרים כמפורט. יקחו זאת הצדדים בחשבון ויפעלו בהתאם.

10. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות הבקשה. ההוצאות ישקלו כמכלול, בסוף ההליך.

ניתנה היום כ"ז בכסלו, תשס"ט (24 בדצמבר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

יעל בלכר, שופטת

004794/07א 126 אתי