ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תמי תמי אלמה נגד תמי תמי אלמה :


בפני כבוד השופטת הלית סילש

מבקשת

תמי אלמה

נגד

משיבים

  1. גטצ'או אלמה
  2. חברת פרטנר תקשורת.
  3. בנק הפועלים .

החלטה

1. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, אני מורה בזאת על עיכוב הליכי ההוצאה והמכירה של המטלטלין נשוא הבקשה.

2. הצו יכנס לתוקפו לאחר הפקדת הערבויות המפורטות להלן, עד 7 ימים ממועד המצאת החלטה זו לידי המבקש/ת:
א. התחייבות עצמית, ללא הגבלה בסכום, לפיצוי כל נזק העלול להיגרם למשיבים כתוצאה מצו זה, אם המבקשת לא תזכה בתביעתה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.
ב. הפקדת הסך של 1,000 ₪ בקופת בית המשפט.

מובהר בזה כי אם לא יומצאו הערבויות בתוך התקופה של 7 ימים כאמור – יפקע תוקפה של ההחלטה.

3. לאחר הפקדת הערבויות במועד - יהא תוקפו של צו זה עד למתן החלטה אחרת.

4. המבקשת תגיש העתקי קבלות רכישה ו/או אסמכתאות אחרות לתמיכה בטענת הבעלות במטלטלין, וזאת בתוך ב תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטתי זו, ככל שאלו מצויים בידיה.

5. המזכירות מתבקשת לשלוח העתק התובענה, הבקשה לעיכוב הליכים והחלטתי זו למשיבים בדואר רשום עם אישור מסירה.

על אף האמור לעיל, המבקשת תוודא ביצועה של מסירה אישית של המרצת הפתיחה, הבקשה לסעד זמני והחלטתי זו לידי המשיב 1 ("החייב"), וזאת בתוך 30 יום מהיום. העתק אישור המסירה או תגובתו של החייב יועברו לביהמ"ש לא יאוחר מיום 1.5.13 שאם לא כן יועלה התיק למחיקה מחוסר מעש. מובהר כי המזכירות אינה יכולה להמציא את המסמכים לידי המשיב 1, החייב, שעה שלא נמסרה כתובתו.

6. העדר תגובה של המשיבים לתובענה ולבקשה, בתוך 30 ימים ממועד המצאתה לידיהם, ייחשב כהסכמה לתובענה ולבקשה.

7. התיק יועבר לקביעת מועד.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תמי אלמה
נתבע: תמי אלמה
שופט :
עורכי דין: