ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד יצחק חקמון :

7/3/13

בפני כבוד הסגן נשיא אינאס סלאמה

מאשימה

מדינת ישראל

נגד

נאשמים

יצחק חקמון

החלטה

בפניי בקשה ל"קבלת חומר חקירה" בהתאם לסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב- 1982.
נגד המבקש תלויים ועומדים שני כתבי אישום; האחד מייחס לו עבירות של איומים, תקיפה סתם ותקיפה סתם לבן זוג, והשני מייחס לו עבירה של איומים. מדובר בתיקים שנפתחו בעקבות תלונות שהגישו אשתו וילדיו של המבקש.
בבקשה נטען, כי בין המבקש לבין בני משפחתו קיימת מסכת של תלונות שממנה ניתן ללמוד, כך לטענתו, כי המבקש הינו קורבן של הנסיבות ושל בני משפחתו שהפנו לו עורף.
ב"כ המבקש טוענת, כי על אף שתיק חקירה אחד שביקשה נמסר לה לעיון, סירבה המשיבה למסור לה תיק אחר (פל"א 167345/12) בטענה להעדר רלוונטיות. הוא הדין באשר לרישום הפלילי של העדים ולפלט של התלונות ההדדיות שבין הצדדים.
בבקשה ובדיון בפניי נטען, כי על התיק המבוקש נודע לב"כ המבקש רק לאחר הדיון שהתקיים בעניינו בפני כבוד השופט ליפשיץ בו נחקרה בתו, יפית, בחקירה נגדית שבעקבותיה נזכר לציין דבר תלונה בה מעורבת בתו שתקפה אותו ובעטה בו. זה הוא התיק נשוא הבקשה דנן. ב"כ המבקש אינה מבינה מדוע יש לעשות אבחנה בין התיק שנמסר לה לעיון לבין התיק הנוכחי.
ב"כ המשיבה התנגדה לבקשה וטענה כי להבדיל מהתיק הראשון שעניינו בין המבקש לבין אשתו, הרי שהתיק המבוקש שדן ביחסים בין המבקש לבין בתו אינו רלוונטי, על אחת כמה וכמה שמדובר בתיק חקירה בלבד שאין בו קביעת ממצאי מהימנות. עוד התנגדה ב"כ המשיבה לגילוי הרישום הפלילי ופלט התלונות בין הצדדים.
ב"כ המאשימה מסרה לעיון בית המשפט את כל תיקי החקירה הרלוונטיים.
לאחר שנתתי דעתי לטיעוני ב"כ הצדדים, לנימוקי הבקשה ולאחר שעיינתי בחומר החקירה נשוא התיקים שהונחו בפניי, מצאתי להיעתר לבקשה במלואה, שכן, לדידי, מדובר בחומר חקירה רלוונטי שדרוש למבקש לצורך הגנתו.
תכליתה של החובה לאפשר עיון בחומר החקירה הינה ליתן לנאשם הזדמנות להתגונן באופן מלא מפני המיוחס לו בכתב האישום ולהבטיח קיום זכותו למשפט הוגן. אמנם, אין המדובר בזכות מוחלטת, במיוחד שעה שבקשתו מתייחסת לחומר הקשור בעדים או מתלוננים, לכן המבחן שיש לחתור אליו הינו מציאת האיזון הראוי בין זכויותיהם של אלה לפרטיות, לבין זכותו של הנאשם למשפט הוגן.
השיקול המרכזי ביישומו של המבחן הנ"ל נוגע לחשיבות החומר להגנת הנאשם. משכך, כאשר קיימת אפשרות סבירה שתהיה בחומר המבוקש תועלת להגנת הנאשם, אמור בית המשפט להורות על גילוי החומר אף אם יש בכך משום פגיעה בזכויותיו של עד או מתלונן.
לאחר שעיינתי בתיק החקירה נשוא הבקשה (פל"א 167345/12) ולאחר שנתתי דעתי להודעתו של המבקש, לעדותה של בתו ויתר החומר שבתיק, מצאתי כי מדובר בחומר ראיות שהינו רלוונטי ונחוץ להגנת הנאשם וכאשר אין מקום לעשות אבחנה בינו לבין התיק האחר שנמסר למבקש בנוגע לתלונה שלו כנגד אשתו ואשר נסגר מחוסר ראיות (פל"א 321802/12).
באשר לרישום הפלילי של עדי התביעה ופרטי התלונות בינם לבין המבקש, הרי שגם בעניין זה מצאתי להיעתר לבקשה.
אמנם, קיים הבדל בהתייחסות הפסיקה למרשם פלילי לעומת תיקי חקירה ותלונות, כאשר בכל הנוגע לרישום הפלילי, הגישה היא לאפשר עיון בעוד שתיק חקירה שלא הסתיים בהגשת אישום והרשעה, אינו נחשב חלק מחומר החקירה, אלא שבענייננו ובשים לב לאישומים נשוא שני התיקים ולהתנהלות ההדדית בין המבקש, אשתו וילדיו, מצאתי לקבוע כי מדובר בחומר חקירה רלוונטי להליך הנוכחי וזאת נוכח מהותו והנסיבות הכוללות של העניין שבפניי.
יודגש, כי מלבד המבקש לא מצאתי כי קיים רישום פלילי בנוגע להרשעות נגד אשתו וילדיו של המבקש, אלא שבנסיבות מצאתי שיש לגלות גם פרטי המב"דים, התיקים שנסגרו והתלונות בהתאם לפלטים שהונחו בפניי וזאת בשל חשיבותם והרלוונטיות שלהם.
השורה התחתונה, שיש לקבל את הבקשה ולהורות על גילוי החומר המבוקש והעברתו למבקש כמקובל.
זכות ערעור כחוק.
מזכירות בית המשפט תשלח לצדדים עותק החלטה זו.
נציג המשיבה יפנה לעוזר המשפטי של בית המשפט לצורך קבלת תיקי החקירה לידיו.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: יצחק חקמון
שופט :
עורכי דין: