ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין LMV CAPITAL CORP. נגד ENABLENCE TECHNOLOGIES INC :


בפני כבוד השופטת בכירה יעל אחימן

מבקשת

ENABLENCE TECHNOLOGIES INC

נגד

משיבות

  1. LMV CAPITAL CORP.
  2. LANDMARK VATUTES INC

החלטה

בקשת הנתבעת להכרעה בבקשת הרשות להגן על סמך החומר הקיים וללא חקירת המצהירים.

1. ביום 10.6.12 הוגשה תביעת התובעות למימוש שטר חוב ע"ס כ- 1,834,00 0 ₪ אשר הנפיקה Enablence Technologies Inc. (להלן: " הנתבעת") לתובעת מס' 1 , LMV Capital Corp. (להלן: " התובעת 1").

2. ביום 12.12.12 הוגשה בקשת רשות להגן, במסגרתה טענה הנתבעת כי אינה חולקת על חובה לתובעת 1 ואולם, זמן קצר לאחר הגשת התביעה נחתם הסכם בין הצדדים בו נקבע כי התובעת 1 אינה רשאית לנקוט בהליכים למימוש שטר החוב אלא בתנאים שנקבעו בהסכם, אשר לא התקיימו.

3. ביום 13.1.13 הוגשה תגובת התובעות לחלק הבקשה המהווה בקשה לסילוק התביעה על הסף.

4. ביום 10.2.13 הגיבה הנתבעת לתגובת התובעות.

5. התיק נקבע לדיון בבקשת הרשות להגן, ליום 18.3.13.

6. ביום 27.2.13 הוגשה בקשת הנתבעת להכריע בבקשת הרשות להגן על סמך החומר הקיים וללא חקירות המצהירים, לפי תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. זאת, מאחר ומקום מושבם של הנתבעת של המצהיר מטעמה בקנדה.
הנתבעת סבורה, כי די בעובדות עליהן היא מבססת הגנתה להקנות לה רשות להגן מפני התביעה, וכי הכרעה בטענות אלה אינה מצריכה חקירת המצהיר מטעם הנתבעת.
הנתבעת טוענת כי הגנתה פשוטה וברורה. היא מסתמכת על הסכם אשר התובעת 1 היא צד לו ואשר התובעות אינן כופרות בקיומו ותוכנו מונע מהתובעת 1 את האפשרות לנקוט בהליך דנן.

7. ביום 3.3.13 הגיבה התובעת לבקשה. התובעת טוענת כי בניגוד לאמור בבקשה, חולקת היא על טענות הנתבעת כי היא מנועה מלנהל ההליך דנן נגד הנתבעת.
לטענת התובעת, מטרתו ומהותו של הליך סדר הדין המקוצר נוביעם מהאופי המיוחד והשונה המעונק לו אשר מקורו בהנחה כי התביעה חזקה. יתר על כן, בבקשת הרשות להגן על הנתבעת להיכבד ולהיכנס לפרטי הגנתו. דרך המלך היא החלטת בית המשפט על יסוד הבקשה בתוספת חקירת המצהיר. אי קיום דיון וחקירה ימנע מהתובעת את האפשרות להראות כי ההגנה היא הגנת בדים. כן נטען, כי הנתבעת משמיטה בחוסר תום לב את עובדת קיומו של הסדר מנובמבר 2013 אשר על פיו היא משלמת לנושים אחרים תוך העדפתם על פני התובעת.

8. ביום 6.3.13 הוגשה תשובת הנתבעת לתגובה לבקשה, במסגרתה חזרה הנתבעת על טענותיה בבקשה וכן טענה כי הגנתה אינת הגנת בדים וכי גם אם במהלך חקירת המצהיר היה מתברר כי יש ממש בטענות התובעות, כי אין לכך כל רלבנטיות לשאלה האם יש ליתן לנתבעת רשות להתגונן, משזו הציגה הסכם המונע מהתובעת לנקוט בהליך דנן. מן הראוי כי הטענות יתבררו במסגרת הליך רגיל. כן ציינה הנתבעת, כי אם תמשכנה התובעות להתעקש על חקירת המצהיר מטעם הנתבעת, עומדת היא על זכותה לחקור את המצהיר מטעם התובעות (אשר מקום מושבו בארה"ב).

9. לדעתי, צודקת הנתבעת, לאור הסף הנמוך הנדרש בשלב זה.
עם זאת, היות והתובעת עומדת על זכותה לחקור, נקיים את החקירה.
על התובעת לקחת בחשבון כי אם תינתן הרשות להגן בסופו של דבר, יוטל עליה כל חיוב ההוצאות הערוך בהגעתה של המצהירה מטעם הנתבעת מקנדה.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: LMV CAPITAL CORP.
נתבע: ENABLENCE TECHNOLOGIES INC
שופט :
עורכי דין: