ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף הרשטיג נגד קורן מ. ש. בנין והשקעות בע"מ :

בפני כבוד השופט נאסר ג'השאן

תובעים

יוסף הרשטיג

נגד

נתבעים

קורן מ. ש. בנין והשקעות בע"מ

החלטה

לאור הסכמת הצדדים הנני ממנה בזאת כמומחה מטעם בית המשפט את המהנדס מר דב סיגל מרחוב רח' ניצנים 10 בחיפה, טל/פקס: 04-XXXX751.
המומחה יתבקש לחוות דעתו לגבי הליקויים בבית מושא התביעה ולגבי עלות תיקונם, כאשר המומחה יהיה רשאי לעיין בשתי חוות הדעת שהגישו הצדדים. המומחה יתייחס לעבודות הלקויות או לעבודות שלטענת התובע לא הושלמו כראוי או לעבודות שלא בוצעו כלל. למען הסרת הפקות כהמומחה אינו נדרש לחוות דעתו שמחלוקות אחרות לרבות זהות הצד שביצע עבודה פלונית.
הצדדים ימציאו למומחה, וזאת תוך 30 ימים את כל המסמכים הרלוונטיים לרבות כתבי טענות, חוזים, מפרטים טכניים, תוכניות מכר ותוכניות אחרות וכל מסמך שיידרש על-ידי המומחה.
תוך אותה תקופה יפנו בעלי הדין למומחה כדי לתאם עימו ביקור בנכס נשוא התביעה. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין, פרקליטיהם ומומחים מטעמים, אולם ריבוי הגורמים המעורבים לא יעכב את הביקור או כל מפגש אחר עם המומחה. היה והמומחה יסבור כי נוצר קושי בתאום ביקור עם כל הגורמים הנ"ל הוא יקבע מועד עליו ייתן לפרקליטים או בעלי הדין הודעה מוקדמת של 10 ימים לפחות.
מובהר בזאת, כי אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים בפני המומחה.
שכרו של המומחה יקבע על ידו, והוא ישולם בשלב זה, מחציתו בידי התובעת ומחציתו בידי הנתבעת. על המומחה לדאוג לגביית שכרו בטרם יחל את עבודתו.
המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו, ערוכה על פי סעיף 24(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971, תוך 60 ימים מעת ביקורו בנכס, אולם רק לאחר שישולם לו שכר טרחתו.
היה ויהיו למי מהצדדים שאלות הבהרה למומחה, הן יוגשו לו תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.
אי מילוי אחר הוראה מהוראות החלטה זו כמוהו כאי קיום צו בית-המשפט בקדם המשפט.
למען הסר ספק מובהר בזה שגם תשלום שכרו של המומחה, ותאום ביקורים עימו ביוזמת בעלי הדין, הם חלק מהוראות החלטה זו, כמו גם הגשתה במועד של כל הודעה הנדרשת לפי החלטה זו.

המזכירות תעביר עותק מהחלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף הרשטיג
נתבע: קורן מ. ש. בנין והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: