ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מונג'ד יוסף נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד השופטת אסתר הלמן
המבקש
מונג'ד יוסף

נגד

המשיבה
מדינת ישראל


נוכחים:
מטעם המבקש אין הופעה
מטעם המשיבה עו"ד דידי

פרוטוקול

ב"כ המשיבה: התייצב כאן עו"ד עוואודה ואמר לי שהוא נשלח ע"י חבר של המבקש כדי לייצג אותו המבקש עצמו לא התייצב, עו"ד עוואודה עזב ו אמר לי גם שאין לו יפוי כוח.
מבקש לדחות את הבקשה, מבקש להבהיר כי הן בבקשה הזאת והן בבקשה הקודמת לא נתבקשה בקשה להסכמה לדחיית ריצוי העונש ולא ניתנה, ויתרה מזאת ביהמ"ש קיבל מאיתנו ביום 28.11.12 בקשה לחילוט הערבויות עקב אי התייצבותו של המבקש לתחילת ריצוי עונשו. ביום 3.3.13 בשעה 11:30 חצי שעה לפני תחילת ריצוי העונש, מצורפת בתצהיר ששם נטען גם בכותרת הבקשה והן בסעיף 5 בבקשה, כי בשונה מהבקשה הקודמת הפעם מסכימה המשיבה לדחיית ריצוי העונש מדובר בשקר.
מאז מתן פסה"ד ביהמ"ש קבע כי הערבויות יוותרו בעינן כולל עיכוב יציאה מן הארץ.
כפי שהראתי במסמכים בתאריכים 25.9.12 המבקש יצא את הארץ לטבה. כמו כן ב 25.10.12 יצא שוב את הארץ ב 29.10.12 גם כן לטאבה. וביום 15.1.13 עד ליום 19.1.13 יצא את הארץ לשבדיה.
מבקש לחלט את הערבויות היו בסך 50,000 ₪ כמו כן אבקש להוציא פקודת מאסר באופן מידי.
מבקש לפסוק לי הוצאות בגין הדיון היום.


החלטה

ביום 10.7.12 ניתן פסק דין בערעור שהגיש המבקש יחד עם נאשמים נוספים, וזאת על פי הסכמה אליה הגיעו הצדדים , כאשר על פי פסק הדין נדון המבקש ל 15 חודשי מאסר בפועל, אותם היה עליו להתחיל לרצות ביום 10.10.12.

ביום 2.10.12 הגיש המבקש בקשה דחופה לדחיית ריצוי עונש המאסר בפועל, עקב מצבו הרפואי של בנו הקטין. על סמך נימוקי הבקשה והמסמכים שצורפו על ידי המבקש , נדחה מועד ריצוי העונש ליום 11.11.12.

ביום 11.11.12 הגיש המבקש בקשה נוספת לעיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל, למשך 4 חודשים, מאותם נימוקים אותם פירט בבקשתו הראשונה. בקשה זו נדחתה ביום 11.11.12 מכמה טעמים, לרבות העובדה שהיא נתמכה באותם מסמכים שעמדו לנגד עיני בעת שהוגשה הבקשה הקודמת.

ביום 25.11.12 הגיש המבקש בקשה נוספת לעיכוב ביצוע ריצוי המאסר וזו נדחתה מאחר והמבקש עשה דין לעצמו ולא התייצב במועד שהיה עליו לעשות כן.

בעקבות האמור הוגשה בקשה מטעם המשיבה לחילוט הערבויות שהופקדו ע"י המבקש לצורך עיכוב הביצוע. בתגובה הגיש המבקש בקשה נוספת לעיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל, הנסמכת אף היא על מצבו הרפואי של בנו. בהחלטה שניתנה ביום 29.11.12 , על סמך מצג לפיו המשיבה נתנה הסכמתה לארכה זו , וחרף מורת רוחי מהתנהלות המבקש, הוארך מועד ריצוי העונש עד ליום 3.3.13.

ביום 3.3.13 הגיש המבקש בקשה נוספת לדחות את ריצוי העונש למשך תקופה של 3 חודשים. הבקשה הוכתרה כבקשה המוגשת בהסכמת המשיבה ונאמר בה כי "בשונה מהבקשה הקודמת, הפעם מסכימה המשיבה" לדחיית מועד ריצוי העונש כמבוקש בבקשה.
לאור הסכמה זו ניתנה החלטה הנעתרת לבקשה ומועד תחילת ריצוי העונש נקבע ליום 3.6.13.

בעקבות החלטה זו הגישו המשיבה הודעה, שלפיה לא נתבקשה הסכמתה וממילא גם לא ניתנה הסכמה כזו. בעקבות הודעה זו הוריתי על ביטול ההחלטה ועל קביעת דיון בבקשה להיום.
הדיון היה קבוע לשעה 14:00 ואף שהשעה כעת 15:14 אין התייצבות מטעם המבקש, אף שברור כי הוא מודע לקיומו של הדיון, שכן התייצב עו"ד מטעמו (עו"ד עזב לפני שהחל הדיון מאחר ולא היה בידו י יפוי כוח).

התנהלות המבקש מלמדת על כך שהוא מהתל בבית המשפט, מפר פעם אחר פעם את הצווים המורים לו להתייצב לתחילת ריצוי מאסרו, ואף מציג בפני בית המשפט מצגים כוזבים , שבעטיים הוא משיג את מטרתו.

בנסיבות אלה אני מקבלת את הבקשה לחילוט העירבון ומורה על חילוט העירבון שהפקיד המבקש לצורך הבטחת התייצבותו (בין אם הופקד בבית משפט זה ובין אם הופקד בבית משפט השלום במסגרת החלטה לעיכוב ביצוע גזר הדין).

לאור טיעוני ב"כ המשיבה תוודא המזכירות כי צו עיכוב יציאה מן הארץ הוצא ונמסר כדין לגורמים המתאימים.

לאור התנהלות המבקש אני מחייבת אותו לשלם הוצאות המשיבה בגין ישיבת היום, אליה הוטרחה להגיע לחינם עקב מצג השווא שהציג המבקש, וזאת על סך 1,000 ₪.

המזכירות תפעל להוצאת פקודת מאסר לאלתר וכן תפעל לחילוט העירבון.

ניתנה והודעה היום כ"ד אדר תשע"ג, 06/03/2013 במעמד הנוכחים.

אסתר הלמן, שופטת

הוקלד על ידי חופית רז


מעורבים
תובע: מונג'ד יוסף
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: