ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד ברמן נגד ועד חבצלת השרון אגודה שיתופית :

לפני כבוד השופטת חנה שניצר-זאגא
תובעים
1. דוד ברמן

נגד
נתבעים
1. ועד חבצלת השרון אגודה שיתופית

2. כלל חברה לביטוח בע"מ

הודעה


על פי הנחיות סגנית הנשיאה יש לפעול כדלקמן :

  1. הצדדים מוזמנים לקדם משפט ליום 16 ספטמבר 2013 בשעה 08:30 לפני כבוד השופטת חנה שניצר זאגא.
  2. על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון ולכל דיון אחר. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל או נציג מטעמו המוסמך לסיים את התיק למעט במקרים של חברות ביטוח, עיריות ובנקים, אם ניתנה הסמכות לנציג/עורך הדין המופיע בדיון.
  3. בהתאם לתקנה 128(ב) לתקסד"א על הנתבעת להגיש חוות דעת רפואית בתוך 60 יום מהיום או לחילופין בקשה מנומקת תוך קציבת המועד להגשת חוות הדעת. במידה ולא תוגש בקשה מתאימה- לא תינתן ארכה והנתבעת תיחשב כמי שויתרה על זכותה להגיש חוות דעת רפואית.
  4. גילוי מסמכים הדדי יתבצע בתוך 30 יום מהיום.

5. היה והפער בין חוות הדעת אינו עולה על 10% - יואילו הצדדים להגיש תחשיבי נזק בהתבסס על ממוצע אחוזי הנכות. מטעם התובע עד 14 יום לפני מועד הדיון, מטעם הנתבע עד 7 ימים לפני מועד הדיון.
ב"כ הצדדים יואילו להקפיד על המועדים הנקובים, שכן אי הגשת תחשיב במועד תביא לדחיית הדין וחיוב בהוצאות לצד אשר גרם לדחיה (לרבות הוצאות לטובת אוצר המדינה).

6. היה והפער בין חוות הדעת עולה על 10%- יואילו הצדדים להודיע לבית המשפט תוך 30 יום עמדתם לגבי מינוי מומחה מטעם בית המשפט. אם תהיה הסכמה- ימונה מומחה על ידי בית המשפט, כך שלישיבת קדם המשפט הראשונה ניתן יהיה להגיש תחשיבי נזק על פי חוות דעת זו, ובהתאם לאמור בסעיף 4.
7. כל בקשה מקדמית לביהמ"ש תוגש מיד לאחר שנוצרה העילה להגשתה ואין להמתין לשם כך לישיבת קדם המשפט.
8. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם לנוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל זה, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים- יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.
בקשות לעניין דחיית מועד דיון מטעמי ניהול משא ומתן לפשרה, העדר חוות דעת מומחה וטעמים הקשורים בב"כ הצדדים וידועים להם מראש, תוגשנה לפחות 7 ימים טרם מועד הדיון.

היחידה המשפטית (מנ"ת)
בית משפט השלום נתניה


מעורבים
תובע: דוד ברמן
נתבע: ועד חבצלת השרון אגודה שיתופית
שופט :
עורכי דין: