ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלאח אדריס נגד . :

המערער
סלאח אדריס

נ ג ד

המשיבה
קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

פסק דין

1. המערער הגיש ערעור על החלטת בית משפט קמא מיום 3/5/12, בת.א. 7838/00, לפיה נדחתה בקשתו לביטול פסק דין שניתן על יסוד העדר הגשת כתב תשובה להודעה לצד השלישי שהוגשה כנגד המערער.

2. על פני הדברים, דין ערעורו של המערער להידחות מחמת שהמערער אמור היה להשיג על ההחלטה מושא ערעורו באמצעות בקשת רשות ערעור והכלל הוא שלא ניתן להפוך ערעור לבקשת רשות ערעור.

3. אלא, שבעניינו של המערער הנתונים סבוכים: פסק הדין שביטולו התבקש, ניתן ביום 1/2/01. ביום 5/9/04 התקיים דיון בבקשת המערער לביטול פסק הדין (בקשה שהוגשה ביום 21/12/03). באותו דיון ציין המערער כי הוגש על ידו כתב תשובה להודעה לצד ג' שנשלחה נגדו, זאת עוד ביום 8/1/01, דהיינו, עובר למתן פסק הדין. חרף זאת, מטעמים השמורים עמו, הגיע המערער להסכמה עם המשיבה, בגדר אותו דיון, לפיה הוצהר כלהלן: "מוסכם שעו"ד דראושה (בא-כוח המערער – ר.כ.), יפנה לחברת פלסטין בניסיון לברר את האפשרות שהיה כיסוי ביטוחי, שכן אם יתברר שכך הוא תצמח תועלת לכל המעורבים כאן. מוסכם שבשלב זה תישאר בש"א 1099/04 (זו הבקשה לביטול פסק הדין – ר.כ.) פתוחה, אם כי, ובין היתר בשל כך שפסק הדין כנגד עאסם דארי כבר בוטל, תישקל האפשרות שאם יתברר שאין כיסוי ביטוחי, יוסכם על ביטול פסק הדין גם כנגד אידריס (הוא המערער – ר.כ.) כאשר התיק העיקרי ייקבע להוכחות למועד קרוב ". בהחלטה שבאה בעקבות הסכמה זו, הורה בית המשפט לפעול כמוסכם, וקבע את התיק לעיון פנימי לאחר כשישים ימים.

4. המערער לא טרח לפעול מאומה, ולמעשה, לפי גרסתו, לא עשה דבר עד לשנת 2011. דהיינו, המערער קפא על שמריו במשך שמונה שנים וגם כאשר פעל, עשה כן בעקבות יוזמה שנקטה המשיבה, וזאת כלהלן: משלא בא כל עדכון מטעם המערער בעקבות ההחלטה מיום 5/9 /04, פנתה המשיבה, ביום 14/11/07 , לבית המשפט בבקשה לדחות את הבקשה לבטול פסק הדין . בית המשפט נעתר לבקשה, וניתנה ביום 18/12/07 החלטה לפיה פסק הדין מיום 1/2/01, נותר על כנו. פנייתו של המערער לבית המשפט לא באה אלא ביום 27/7/11 . בית משפט קמא הניח, לטובת המערער, שבקשתו הנה לבטול החלטת בית המשפט מיום 18/12/07. יצוין כי המערער פנה לבית המשפט בעקבות הליכי עיקול שננקטו כנגדו תוך שהצהיר בבקשתו כי נודע לו על קיום פסק הדין "אך לפני תקופה קצרה, עת קיבלתי הודעת עיקול...". כפי שקבע בית משפט קמא, למערער נודע על כך שפסק הדין נותר על כנו ביום 1/3/11, וחרף זאת הבקשה לביטול ההחלטה הוגשה אך ביום 27/7/11, דהיינו לאחר חלוף המועד , ובלא שהתבקשה הארכת מועד (ר' תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי). מטעם זה נדחתה בקשתו.

5. אכן, וכפי שציין בית משפט קמא בהחלטתו, מאחר שהוברר כי כתב תשובה הוגש במועד ובטרם ניתן פסק הדין, לכאורה יש להורות על ביטול פסק הדין. יחד עם זאת, עולה מפרוטוקול הדיון מיום 5/9/04 ומההסכמה אליה הגיעו הצדדים באותו דיון , כי המערער זנח את טענתו בדבר הגשת כתב תשובה במועד וביקש להתייחס לגופם של דברים: קיום כיסוי ביטוחי על הנגזר מכך. המערער לא פעל בהקשר זה מאומה ולא הודיע לבית המשפט או למשיבה דבר בהקשר זה, ולמעשה חדל ממעש באופן מוחלט. אם אקבל את טענתו לפיה לא היה מוד ע לבקשת המשיבה בשנת 2007 ולהחלטת בית המשפט שבאה בעקבותיה לפיה נדחתה בקשתו לביטול פסק הדין, כי אז המסקנה הנה שמבחינתו הוא זנח את טענותיו ולא פעל מאומה במשך שנים, כאשר ידע, מחד, כי פסק הדין שניתן כנגדו בשנת 2001 עומד על כנו, הוא זנח את טענתו הפורמלית בדבר הגשת כתב הגנה במועד , ולא עשה כל פעולה שהיא לקידום המוסכם, כמפורט בפרוטוקול הדיון מיום 5.9.04. דוגמא לאופן התנהלותו ניתן לראות גם בנוג ע עם הגשת הבקשה מושא החלטת בית משפט קמא, ולפיה המערער הגיש הבקשה אך בחלוף כארבעה חודשים, בלא שהגיש בקשה להארכת מועד. יודגש כי טענה מרכזית של המערער הנה כי הפרוצדורה אינה מיטת סדום, ואכן כך הוא, אולם לא ניתן להתעלם כליל מפרוצדורה ולפעול בתוך מרחב נטול כללים ומחויבויות. המערער פעל פעמיים: בשנת 2003 ובשנת 2011, אולם זאת רק לאחר שחרב הליכי ההוצאה לפועל הונחה על צווארו.

6. עולה מהמקובץ כי מששקע המערער בתרדמת אי פעילות למשך כשמונה שנים, זנח את טענתו בדבר הגשת כתב הגנה במועד, לא קיים אחר המוסכם לצורך אפשרות ביטול פסק הדין מטעם מהותי, איחר בהגשת בקשתו מושא החלטת בית משפט קמא (ההחלטה מיום 3/5/12), והשיג על החלטה זו באופן שגוי (הגשת ערעור במקום בקשת רשות ערעור) – אין אלא לדחות את ערעורו. המערער חדל לפעול באורח קיצוני במשך שנים רבות ואינו יכול עתה לבקש להשיב הגלגל לאחור ולנהל התיק מראשיתו, כאילו לא אירע דבר , כאשר המחדלים רובצים לפתחו.

7. התוצאה הנה שהערעור נדחה. המערער יישא בהוצאות המשיבה בסך 5,000 ₪.

ניתן היום, כ"ה באדר, תשע"ג , 07 במרץ, 2013 , בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח החלטה זו לבאי כוח הצדדים.

רפי כרמל, שופט


מעורבים
תובע: סלאח אדריס
נתבע: .
שופט :
עורכי דין: