ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלביט מערכות בע"מ נגד שלמה מלכה :

בפני כבוד השופט אייל דורון

התובעת
אלביט מערכות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שלמה דהאן ואח'

נגד

הנתבעים

  1. שלמה מלכה
  2. אלבר בע"מ ח.פ 512642281

ע"י ב"כ עוה"ד שוש אלעזרא ואח'

החלטה

  1. תיק זה הועבר לטיפולי.
  2. אני קובע את התיק להוכחות בפניי ליום 17.9.13 בשעה 14.00.
  3. התיק הוא תיק בסדר דין מהיר ויתנהל על פיו תוך מתן דגש על קיצור זמן ההתדיינות וייעולה ומתן פסק דין קצר על יסוד הראיות ועל יסוד סיכומים קצרים בעל פה שיישמעו בסוף ישיבת ההוכחות.
  4. אני קוצב לדיון שעה, כולל חקירות וסיכומים בעל פה והצדדים ייערכו בהתאם.
  5. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם, עם העתק לצד שכנגד. תצהירי התובעת יוגשו תוך 30 ימים מהיום. תצהירי הנתבעים יוגשו תוך 30 ימים מקבלת תצהירי התובעת.

מובהר כי יש להגיש תצהירי עדות ראשית אף אם צורפו בשלב מוקדם יותר תצהירים לתמיכה בכתבי טענות, בבקשות רשות להגן, או בהתנגדויות (ואולם הצדדים רשאים להגיש הודעה לפיה הם מסתמכים על תצהיר/ים כאמור, המצויים בתיק).
6. לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שבדעת הצדדים להגישם בזמן הדיון.
7. לא תותר הזמנת עד שניתן היה להביא תצהירו.
8. עד שאינו בשליטת הצדדים, יזומן ע"י בית המשפט רק לאחר הגשת בקשה מנומקת, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהירים, שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו והמסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.
9. על הצדדים לדאוג לזמן את כל העדים מטעמם מבעוד מועד ולוודא לקראת מועד הדיון כי העד אכן זומן וכי בכוונתו להגיע לדיון ולהגיש בקשה מתאימה מבעוד מועד במידה ומתברר כי אין אלו פני הדברים.
10. הצדדים יודיעו זה לזה מיד עם קבלת המסמכים והתצהירים אם יש התנגדות להגשת מסמך מסויים כראייה ואם יש צורך לזמן את העד עורך המסמך לחקירה. הוצאות המשפט ייפסקו גם בהתחשב בעמדת הצדדים ובצורך בשמיעת עדים כאשר יתברר, בסופו של דבר, כי ניתן היה לוותר עליהם.
11. יש לנסות להגיע להסכמות רבות ככל הניתן שכן ניהול הליך משפטי עולה ממון רב. זימון עדים מיותרים, הכבדה וסרבול הדיון יתורגמו להוצאות שיוטלו על מי מהצדדים.
12. על בעלי הדין להקפיד להמציא לכל יתר הצדדים העתק מכל מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההמצאה תיעשה במישרין, בדרך הקבועה בדין, במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט והפרתה עשויה להוביל לחיוב בהוצאות.
13. הצדדים רשאים להודיע על הסכמות דיוניות למתן הכרעה על דרך סעיף 79א', לשמיעת עדויות ראשיות של נהגים בעדויות בעל פה, או כל הסכמה דיונית אחרת. למען הסר ספק הצדדים יהיו רשאים להתנות בהסכמה על הוראת התקנות בכל הנוגע לסדרי הדין.
14. יש לשלם את המחצית השניה של האגרה לכל המאוחר 30 ימים לפני מועד הדיון וכתנאי לקיום הדיון.
15. המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלביט מערכות בע"מ
נתבע: שלמה מלכה
שופט :
עורכי דין: