ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יולי אבקין נגד עיריית חיפה - בית החולים בני ציון :

לפני: הרשמת שגית דרוקר

התובע:
יולי אבקין ת.ז XXXXXX568
ע"י ב"כ: עו"ד חאולה עאסי

-
הנתבע:
עיריית חיפה - בית החולים בני ציון
ע"י ב"כ: עו"ד יוספזון

החלטה

1. לפניי בקשה לפטור מאגרה, אשר הוגשה מטעם המבקש (התובע), לפיה מתבקש בית הדין לפטור המבקש מתשלום האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי דנן, זאת מפאת מצוקתו הכלכלית הקשה של המבקש (להלן: "הבקשה").

2. טענות המבקש, כפי שפורטו בבקשה ובתצהירו שצורף לבקשה, הן בתמצית כדלקמן:

א.המבקש מועסק כיום בחברת גיל ספורט מוצרי ספורט בע"מ ומשתכר בממוצע 5,647 ₪.
ב.למבקש אין כל הכנסה מקצבאות, חסכונות ו/או נכסים בבעלותו.
ג.שלם מידי חודש דמי שכירות בסך 1,500 ש"ח.
ד. למבקש חובות בהוצל"פ כלפי נושים.
ה.בשל כל האמור לעיל, אין בידי המבקש לשלם את האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי.

יצוין, כי בניגוד לנטען בבקשה לא צורפו לה מסמכים המעידים על מצבו של המבקש כמו כן לא ניתנה התייחסות לשאלה באם בבעלות המבקש רכב, וכיצד ידו משגת במימון שכ"ט עו"ד.

3. ביום 6.3.13 הגישה המשיבה תגובתה לבקשה במסגרתה טענה, למבקש אין כל עילת תביעה, המבקש זנח עבודתו ואף החל לעבוד עם סיום עבודתו במקום עבודה חדש, המבקש לא עגן את בקשתו בתיעוד המוכיח האמור בבקשתו לעניין חוסר יכולת כלכלית.

ההכרעה:

4. לאחר עיון בבקשה על נספחיה, ולאחר עיון בכתב התביעה, נחה דעתי כי דין הבקשה לפטור מאגרה להתקבל אולם רק בחלקה, כפי שיפורט להלן.

5. תנאי לפתיחת הליך בבית הדין לעבודה הינו תשלום אגרה. זהו הכלל. בצידו של כלל זה נקבע בתקנות האגרות חריג בדמות הפטרתו של בעל דין מתשלום אגרה בית הדין. תכליתו של חריג זה לאזן בין האינטרס העומד מאחורי תשלום האגרה מחד, לבין זכות הגישה לערכאות, מאידך (ע"ע (ארצי) 292/07 מזור – גיל עד, פסקאות 11-12 (טרם פורסם) 29.11.07)).

6. בעניינו אין התובע נחשב לבעל דין הפטור מאגרה בשים לב להוראות תקנה 3 לתקנות. המבקש, מבקש לפטור אותו מתשלום האגרה בשים לב לכך כי אין ביכולתו לשלם האגרה. על מנת להיעתר לבקשה כזו יש להראות קיומם של שני תנאים. האחד – כי ההליך מגלה עילה. השני - כי אין ביכולת המבקש לשלם האגרה בשים לב ליכולתו האישית בלבד, בהסתמך על רכושו, שלו של בני משפחתו (תקנות 12 לתקנות האגרות).

7. באשר לתנאי הראשון שוכנעתי כי התובענה מגלה עילה וזאת ככל שיוכיח התובע את טענותיו עשוי הוא לזכות בסעדים שתבע – חלקם או כולם. אין אני מביעה עמדתי באשר לסיכויי הצלחת התביעה אלא יש להבין מהאמור שאין התביעה טורדנית או קנטרנית.

8. באשר לתנאי השני, מעיון בחומר המונח בפניי, לא שוכנעתי כי התובע הצליח להראות כי אין ביכולתו לשאת בתשלום האגרה. אין להתעלם מכך שלכאורה מצבו הכלכלי של התובע אינו קל אך אין בתצהירו של התובע התייחסות לשאלה כיצד ידו משגת במימון שכ"ט עו"ד, והאם בבעלותו רכב כאשר גם השכר המשולם לתובע מידי חודש אינו מעיד בהכרח על העדר יכולת לשלם האגרה.

9. אין להתעלם מהתמונה הכלכלית הלא קלה בדבר מצבו של התובע מחד אך מנגד יש ליתן את הדעת לאמור בסעיף 8 לעיל.

10 בשים לב לאמור הגעתי למסקנה כי יש לקבל הבקשה בחלקה באופן שאגרת בית הדין בסך 1,000 ₪ תשולם בשיעורים של ארבה תשלומים חודשיים שווים. שוברים לתשלום אגרה יימסרו לב"כ התובע במזכירות ביה"ד תשלום ראשון ישולם עד ליום 10.4.13. לא יהיה צו להוצאות.

11. מזכירות בית הדין תקבע מעקב אחר תשלום האגרה ותשלח העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, (07 מרץ 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יולי אבקין
נתבע: עיריית חיפה - בית החולים בני ציון
שופט :
עורכי דין: