ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד וויינברג אלירן :

בפני כבוד השופט גיל קרזבום
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
וויינברג אלירן


נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד גב' נטע שרון
ב"כ הנאשם – עו"ד נאדר חילף
הנאשם - בעצמו

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

פרוטוקול

ב"כ הנאשם:
מרשי מבקש לחזור בו מכפירתו בכתב האישום.


החלטה

הנני מאפשר לנאשם לחזור בו מכפירתו בכתב האישום.

גיל קרזבום, שופט

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ המאשימה:
מודיעה על תיקון כתב האישום באופן שהאישום ישונה לנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26 (2) לתקנות התעבורה.

החלטה

כתב האישום יתוקן בכתב יד ב"כ המאשימה ותחתום על יד התיקון.

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ג, 07/03/2013 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום, שופט

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם באמצעות סנגורו והוא נשאל מה תשובתו לאישום המתוקן.

ב"כ הנאשם:
מרשי מודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן.

הנאשם:
אני מבין את פרטי ההסדר ומודה בעובדות כתב האישום המתוקן בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.


הכרעת דין

הנני מרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ג, 07/03/2013 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום, שופט

ב"כ המאשימה:
במסגרת הסדר טיעון סוכם כי יוטלו על הנאשם העונשים הבאים:
קנס, פסילה על תנאי ומאסר על תנאי לשיקול דעת בית המשפט.
פסילה בפועל לתקופה של 5 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.
מגישה גיליון הרשעות קודמות ת/1.

ב"כ הנאשם:
מבקש לכבד את ההסדר. אבקש להתחיל את הפסילה אחרי החגים, ואם אפשר ביום 7.4.2013. לגבי הקנס – הנאשם עצמאי, ועוסק בסחר מכוניות.

הנאשם:
אין לי מה להוסיף. אני מבין שאסור לי להניע את הרכב ו/או להיכנס לרכבים, ואני לא אעשה כן, למרות העובדה, שאני עובד בסחר במכוניות.


גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, עבירה מיום 7.4.2011.

מדובר בעבירה חמורה ויש בה כדי לסכן את ציבור המשתמשים בדרך ואת הנאשם עצמו. כמו כן יש בביצוע העבירה כדי ללמד על הלך נפש של פזיזות אצל הנאשם.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון כמפורט לעיל.

הנאשם נוהג משנת 2006 ולחובתו 3 הרשעות קודמות ללא עבירה דומה.

לנוכח מהות העבירה על פי כתב האישום המתוקן, עברו התעבורתי של הנאשם וההסדר אליו הגיעו הצדדים, הנני גוזר על הנאשם כדלקמן:

- אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 1500 ש"ח או 15 ימי מאסר.

הקנס ישולם ב- 3 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 7.4.2013 ובכל 7 בחודש שאחריו. אם תשלום אחד לא ייפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפרעון מיידי.

הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

- אני פוסל את הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 5 חודשים בפועל בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.

ריצוי הפסילה יחל ביום 7.4.2013 שעה 13.00 .

בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רשיונו - גם אם פקע תוקפו - במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיו רשיון נהיגה עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין.

- אני פוסל את הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

- הנני גוזר על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים שלא יעבור בתוך 3 שנים עבירה של נהיגה בשכרות ו/או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים ו/או נהיגה בפסילה.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 ימים מהיום.

ניתן והודע היום כ"ה אדר תשע"ג, 07/03/2013 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום, שופט

הוקלד על ידי מירב כהן ויניאק


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: וויינברג אלירן
שופט :
עורכי דין: