ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיון הפצה - מחשבים בע"מ נגד ש.ז.א דיגיטל בע"מ :


בפני כבוד הרשמת בכירה ורדה שוורץ

מבקש

זבולון אקסלרוד

נגד

משיבה

חיון הפצה - מחשבים בע"מ

החלטה

1. בתיק זה נדונה בקשתו של המבקש כפי שהוגשה בנובמבר 2012 בכותרתה: "בקשה דחופה לעיון חוזר ולהמרת עיקול".
הסעד כפי שהתבקש בבקשה זו היה: "..להורות על ביטול והמרת העיקולים שהוטלו בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 24.5.12 בעיקול על נכסו של המבקש בגוש 10126 חלקה 11 (להלן: "הנכס"), ששוויו בהתאם לחוות דעת שמאית מחודש נובמבר 2012 עומד על סך של 1,500,000 ₪."
לטענת המבקש שווי הנכס הוא פי שלוש משווי סכום התביעה ודי בו כדי להבטיח ביצוע פסק הדין אם ובמידה וינתן לחובתו.
ב"כ המשיבה התנגד לבקשה ולטענתו הנכס המוצע אינו בטוחה טובה וראויה בנסיבות הענין.
שני הצדדים הגישו חוות דעת שמאי בדבר ערכו של הנכס והוגש תחשיב מס שבח במקרה של מכירה. המחלו קת היחידה שעלתה היא שוויו הנכס בעת מימוש במקרה וידרש לשם פירעון פסק הדין.
המבקש השמאים נחקרו במשך שתי ישיבות וב"כ הצדדים נדרשו בהגשת סיכומי טענותיהם.
ב"כ המבקש הגיש סיכומיו אך בעתירה בראש הסיכומים נכתב כי בית המשפט מתבקש, והנני לצטט, "לקבל את הבקשה ולהורות על ביטול והמרת כל העיקולים שהוטלו בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 24.5.12, מלבד העיקול שנרשם על כספי המבקש בחשבונו בבנק הפועלים בלבד כאמור בנספח ב' לתשובת המשיבה לתגובת המבקש להמרת העיקולים הזמניים".

2. דהיינו, המבקש ויתר על בקשתו לצמצם את צו העיקול הזמני על נכס המקרקעין, בגינו התנהל הליך ממושך ורב הוצאות, ועותר עתה בבקשה חדשה לצמצום צו העיקול הזמני על כספים המופקדים בבנק.
לצורך העניין אף מצרף את מה שכונה בפיו: "ראיה נוספת", הסכם פשרה שנערך בינו לבין הבנק לפיו סילק את החוב המגיע ממנו לבנק וצוי העיקול שהוטלו על ידי הבנק על כספים אלו – בוטלו.
בנסיבות העניין, נדחית הבקשה להמרת העיקול וצמצומו על נכס המקרקעין.
לא מצאתי לנכון בנסיבות הענין, לבזבז את זמני במתן החלטה חסרת תועלת בדבר שווי המקרקעין כבטוחה לפירעון פסק הדין כאשר ממילא מבוקש להסיר את צו העיקול על מקרקעין אלו.
לפיכך, ישלם המבקש למשיב הוצאות הדיון בבקשה זו בסך 7,000 ₪.
הסכום כולל גם את הוצאות חוות דעת השמאי בה נשאה המשיבה לצורך הדיון.

3. אשר לבקשה לצמצום צו העיקול על כספי המבקש בבנק, הרי ככל שיופקד מלוא סכום התביעה במזומן או בערבות בנקאית בקופת בית המשפט, יבוטל צו העיקול הזמני על נכסיו של המבקש.
אם אכן הכספים המופקדים בבנק הפועלים משוחררים מכל עיקול או תביעת צד ג', כטענת ב"כ המבקש, ולא תהא מניעה לממשם בהגיע העת, לא מצאתי כל הבדל בין צמצום צו העיקול על הכספים בבנק ובין הפקדת ם במזומן או בערבות בנקאית בקופת בית המשפט.
הפקדת הכספים או ערבות הבנקאית תהווה ראיה מוחלטת לכך כי אין כל זכות צד ג' בכספים אלו העשויה לנגוס בבטוחה המוצעת ויש בכך כדי לחסוך דיון ממושך ובדיקת מסמכים כדי לוודא סוגיה זו, אשר אף היא במחלוקת בין הצדדים כעולה מסעיף 30 לסיכומי ב"כ המשיבה.
הנני להעיר כי בהחלטתי מיום 4.3.13 ניתנה לב"כ המבקש ההזדמנות להביע דעתו ולהעלות הסתייגויותיו להפקדה כאמור, נוכח השינוי בעתירה, אך תשובתו היתה סתמית ולא היה בה אלא עמידה על הצורך במתן החלטה בבקשה המקורית אשר ממילא איבדה כל תועלת.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיון הפצה - מחשבים בע"מ
נתבע: ש.ז.א דיגיטל בע"מ
שופט :
עורכי דין: