ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאזן איוב נגד פאיק עמירה :


בפני כבוד הרשמת בכירה סיגל אלבו

מבקש

פאיק עמירה

נגד

משיב

מאזן איוב

החלטה

המשיב הגיש לביצוע שטרי חוב אשר נעשו על ידי המבקש.

בתצהיר התומך בהתנגדות טוען המבקש, כי מדובר בשטרי חוב שניתנו למשיב להבטחת תשלום שכר טרחתו עבור שירותים משפטיים אותם התחייב המשיב ליתן למבקש. המדובר היה בשטרי בטחון בלבד.
המבקש טוען כי שילם לזוכה סכום של 13,000 ₪ במזומן על חשבון שכר טרחתו , אך לאחר ששולם הסכום הפר המשיב את ההסכם בין הצדדים, לא פעל כראוי לייצוגו ולא נתן את השירותים המשפטיים אותם התחייב לתת למבקש. בשל כך נאלץ המבקש לשכור את שירותיו של עורך דין אחר.

הואיל וטענת המבקש עשויה להקנות לו הגנה לכאורה בפני התביעה, והואיל ואין פוסלים בשלב זה טענה מטעמים שבהוכחה, אני מורה על קבלת ההתנגדות.

לנוכח סכום התביעה היא תידון בסדר דין מהיר, ועל הצדדים לנהוג בהתאם להוראת תקנה 214ב' 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות").
התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו-214ח לתקנות, בתוך 30 יום, וכן יפרע את הפרשי האגרה אותם עליו לפרוע על-פי דין.
הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנות 214ג ו-214ח לתקנות, בתוך 30 יום מיום קבלת מסמכי התובע כאמור.
היה והתובע לא יגיש את המסמכים ולא יפרע את הפרשי האגרה בחלוף פרק הזמן שנקצב כאמור תמחק תביעתו.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאזן איוב
נתבע: פאיק עמירה
שופט :
עורכי דין: