ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלוני נגד הנהלת בתי משפט :

בג"ץ 10404/06

כבוד השופט ס' ג'ובראן

כבוד השופט ד' חשין

העותרת:
פלונית

נ ג ד

המשיבים:
1. הנהלת בתי משפט

2. האפוטרופוס הכללי משרד המשפטים

3. משרד הבריאות - מנהל שירותי
הפסיכוגריאטריה

4. היועץ המשפטי למשרד העבודה והרווחה

5. פלוני

6. "שי" אפוטרופסות וטיפול בחסויים בע"מ

עתירה למתן צו על-תנאי

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

1. העתירה שבפנינו נוגעת להחלטותיו של בית המשפט לעניני משפחה בראשון לציון מיום 4.7.06 ומיום 7.11.06 (כבוד סגן הנשיא ש' בוקובסקי), לפיהן מונה אפוטרופוס חיצוני לעותרת לבקשתו של בנה, המשיב 5. כן מעלה העתירה השגות על התנהלותם של שירותי הרווחה ושירותי בריאות הנפש ושל האפוטרופא שמונתה, המשיבה 6. העתירה הוגשה באמצעות בתה של העותרת, החלוקה עם אחיה, המשיב 5.

2. בשנת 2006 הגיש המשיב 5 תובענה לבית המשפט לעניני משפחה בראשון לציון, במסגרתה עתר למינוי אפוטרופוס לעותרת. בנוסף למשיב 5 היו הצדדים להליך בתה של העותרת (שהגישה העתירה בשמה), האפוטרופוס הכללי והיועץ המשפטי לממשלה. ביום 4.7.06 נתקיים דיון בתובענה. בדיון הושגה הסכמה, לפיה יש צורך במינוי אפוטרופוס לעותרת. דא עקא, בין שני ילדיה של העותרת נתגלעה מחלוקת לגבי זהות האפוטרופוס. משכך, מינה בית המשפט לעניני משפחה את המשיבה 6 לשמש כאפוטרופא לרכושה של העותרת, לתקופה של שנה. ביום 19.7.06 הגישה בתה של העותרת ערעור על ההחלטה האמורה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. ערעור זה טרם נדון. הוא קבוע לשמיעה ליום 27.5.07. ביום 7.11.06 התקיים דיון נוסף בבית המשפט לעניני משפחה ובסיומו מינה בית המשפט את המשיבה 6 לשמש כאפוטרופא אף לגופה של העותרת.

3. בעתירה נטען נגד זהות האפוטרופוס שמונה לעותרת, נגד דרך ניהול הדיון וקבלת ההחלטות בבית המשפט לעניני משפחה ונגד התנהלותן של רשויות הציבור המעורבות בהליכי מינוי אפוטרופוס. כך למשל, טוענת העותרת כי ראוי היה שהשופט ישוחח עימה בלשכתו ביחידות וינסה לעמוד על רצונה, בכל הנוגע לזהות האפוטרופוס. היא מעלה את השאלה, האם עדיף לאנשים מבוגרים בכלל ולה בפרט לקבל שירותי אפוטרופסות מקרוב משפחה או מגוף זר. עוד מלינה העותרת על קביעות שונות של בית המשפט, ומבקשת לזמנה להביע את רצונה בפני שופטי בית המשפט הגבוה לצדק. העתירה כוללת גם טענות שונות כלפי המשיב 5, וטענה לפיה המשיבה 6, שמונתה כאפוטרופא לעותרת, מביאה להורדת רמת חייה של העותרת. בסופה של העתירה מבוקש לפטר את המשיבה 6 לאלתר מתפקידה כאפוטרופא בלא להמתין לדיון הקבוע ליום 27.5.07 ולמנות את בתה של העותרת, שהיא מגישת העתירה למעשה, כאפוטרופא.

4. דין העתירה להידחות על הסף. עסקינן בעניין פרטני, שמתברר בפני הערכאות שנקבעו לשם כך - בית המשפט לעניני משפחה, ובית המשפט המחוזי כערכאת ערעור. הטענות המועלות בעתירה כלפי החלטותיו של בית המשפט לעניני משפחה, ראוי להן להתברר במסגרת הליך ערעורי. הליך כזה, לגבי מינוי המשיבה 6 כאפוטרופא לרכוש העותרת, אכן הוגש לבית המשפט המחוזי וקבוע לדיון ליום 27.5.07. העתירה אינה מגלה כל עילה להתערבות של בית המשפט הגבוה לצדק בהליכים המתנהלים בערכאות הרגילות, בין בבית המשפט לעניני משפחה ובין בהליך ערעור התלוי ועומד בפני בית המשפט המחוזי. נטען בעתירה כי ייתכן שעד למועד הדיון בערעור יחמיר מצבה של העותרת והיא לא תוכל להביע את רצונה לגבי זהות האפוטרופוס. גם אם קיים חשש כזה, ולא הונחה בפנינו כל תשתית עובדתית לתמוך בסברה זו, אין בכך כדי לשנות ממסקנתנו, שכן בידי העותרת ובתה קיים סעד חלופי. הדרך פתוחה להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה להקדמת מועד הדיון. אין בכוונתנו לומר, ואפילו לא לרמוז, כי יש להיעתר לבקשה כאמור, אם תוגש. בית המשפט הגבוה לצדק לא יתערב בהליכים התלויים ועומדים בפני בתי המשפט הרגילים, ובוודאי שלא יעסוק בקביעת מועדי דיון בערכאות האחרות (בג"צ 583/87 הלפרין נ' סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, פ"ד מא(4) 683, 702). ההשגות נגד רשויות הציבור הקשורות במינוי אפוטרופסים מקומן בפני בתי המשפט הרגילים - בית המשפט לעניני משפחה וערכאת הערעור - והוא הדין בטענות נגד האפוטרופא שמונתה, המשיבה 6.

5. לפיכך, נדחית העתירה על הסף.

ניתן היום, ב' בשבט התשס"ז (21.1.2007).

ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט


מעורבים
תובע: פלוני
נתבע: הנהלת בתי משפט
שופט :
עורכי דין: