ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי גור נגד נאוה שדות :

לפני כבוד השופטת בכירה ריבה ניב

תובע/משיב

אלי גור

נגד

נתבעים/מבקשים

  1. נאוה שדות
  2. עפר שדות

החלטה

לפני בקשה למתן צווים למענה על שאלון ולגילוי מסמכים.

עניינה של התובענה בתשלום שכר טרחה בגין ייצוג בהליכים משפטיים. התובע/ משיב הינו עו"ד במקצועו, אשר ייצג את הנתבעים/ מבקשים בהליכים משפטיים שונים לאורך השנים, כאשר לטענתו- שכר הטרחה בגין פעולות אלה לא שולם. לפיכך, תובע הוא כעת את תשלום שכר הטרחה, בסך 1,545,026 ₪. בין יתר הפעולות, שימש התובע ככונס נכסים- כינוס המצוי במחלוקת משפטית בבית משפט אחר.

הנתבעים מבקשים כי המשיב יציג לעיונם מסמכים וישיב לשאלון אשר נמסר לו, באופן מפורט, כאשר לטענתם, מסמכים אלה נוגעים בליבת המחלוקת ודרושים להם לצורך בירורה.

מנגד, משיב התובע כי המבקשים אינם זכאים לקבל לידיהם דו"ח של הבנק בו נפתח תיק הכינוס, שכן היה ויחליט בית המשפט על ביטול עסקת המכר, הכספים המצויים בתיק, יוחזרו לקונה הנכס ולא ישמשו לצורך גביית שכר טרחתו. בנוסף, בסעיף 5 לתגובתו, מבהיר המשיב כי התביעה אינה כוללת תשלום שכר טרחה בגין פעולתו ככונס, כי אם אך ביחס לתובענה לפירוק השיתוף. המשיב מציין , כי לא קיבל לידיו כל סכום כהוצאות/ כשכר טרחה מלבד סכום של 25,000 ₪ עליו הצהיר.

באשר לשאלון- טוען המשיב כי מדובר בשאלון מכביד ומטריח שלא לצורך וכי הינו כולל שאלות אשר אינן רלוונטיות. כן, סבור הוא כי אין בתשובות אשר ענה כל פגם וכי לא מדובר בתשובות מתחמקות.

בתשובתם, עומדים המשיבים על חשיבות השאלות לצורך בירור המחלוקת. לטענתם, העבירו למשיב במשך השנים כספים שונים, שלא כתשלום שכר טרחה, ולפיכך, מבוקש כי ישיב עניינית לשאלה זו. כן, מבקשים כי ייענה מפורטות בעבור מי בוצעו הפעולות המשפטיות השונות, בגינן נדרש שכר הטרחה, באשר סכום התביעה נדרש במלואו משני הנתבעים גם יחד, וכן כי יבהיר האם דרש את שכר טרחתו טרם הגשת התובענה.

דיון
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה לה ובתשובה לתגובה, סבורני כי דינה להתקבל בחלקה.

תקנה 120 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, קובעת כי בית המשפט לא יתן צו למסירת שאלון או גילוי מסמכים או לעיון במסמכים, אלא אם כן היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן או לחסוך הוצאות.

משלוח השאלונים נועד לייעל את ההליך ולא לסרבלו. גם אם השאלות הינן רלוונטיות למחלוקת, לא תמיד יחייב בית המשפט את המשיבים להשיב, כך למשל במצב של שאלות מכבידות או מקום בו עומדת למשיבים טענת חיסיון (ר' רע"א 4217/96 כל אל ערב בע"מ נ' אלסינארה בע"מ, פ"ד נ(1), 437, 439-440 (1996).

באשר לסעיף 3.7 לדרישת גילוי המסמכים- המבקשים טוענים, בכתב הגנתם, כי סברו ששירותיו המשפטיים של המשיב נתנו להם כנגד טובות הנאה שונות ומבלי שיידרשו לשלם שכר טרחה בגינם. המשיב מציין כי לא קיבל מן המבקשים טובות הנאה או תשלום עבור שכר טרחה, אולם לא מציין האם נתקבלו אצלו תקבולים כלשהם מן המבקשים. סבורני כי לאור עמדת המבקשים בכתב הגנתם, על המשיב להשיב האם קיבל תשלומים כלשהם מן המשיבים ולהציג אסמכתאות, במידה וקיימות.

באשר לסעיף 7.3 לבקשה- המשיב ישיב לשאלות אלה. המדובר בשני נתבעים, הנתבעים יחד ולחוד במלוא סכום התביעה, בגין פעולות משפטיות שונות, אשר לכאורה נראה כי בחלקן בוצעו רק לטובת אחד מן הנתבעים.
סעיף 7.4 לבקשה- המשיב השיב כי שכר הטרחה חושב על בסיס פאושלי. סבורני כי די בתשובה זו על מנת ליתן מענה לשאלות המבוקשות.
סעיפים 7.5 ו- 7.6 לבקשה – המשיב ענה בסעיף 2.4 לתצהיר גילוי המסמכים כי לא שלח דרישת שכר טרחה. מוצאת אני כי תשובה זו מספקת מענה ראוי לשאלות אלה.

באשר למסמכים ולשאלות הנוגעים לפעולותיו של המשיב ככונס נכסים, מציין הוא בסעיף 5 לתגובתו כי "התובענה אינה כוללת שכ"ט בגין כינוס הנכסים ובכלל אין התייחסות לכינוס הנכסים" . על עמדה זו, חוזר המשיב מספר פעמים. יחד עם זאת, בסעיף 13.28 לכתב התביעה נכתב כי " הגם שהתובעת הפקיעה מהתובע את יפוי הכח שניתן לו לשמש כונס נכסים ובהתחשב שהנכס הוצע למכירה זה מכבר אך לא נמכר, זכאי התובע לשכר בגין תפקידו ככונס נכסים בשיעור 4% לאור המאמץ המיוחד שהושקע בו. שווי הנכס הינו כ- 5.5 מליון ₪ ולכן על התובעת לשלם את שכ"ט הכינוס שנגזל מהתובע מתקבל-. 220,000 ₪." (כך במקור). על המשיב להבהיר האם מוותר הוא על סעיף זה ומבקש למוחקו נוכח תגובתו זו.

סוף דבר, המשיב יעביר לידי המבקשים בתוך 14 יום המסמכים אשר הוריתי על העברתם וכן יענה לשאלות בסעיף 7.3 לבקשה.

הואיל והבקשה נתקבלה בחלקה, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ג אדר תשע"ג, 05 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלי גור
נתבע: נאוה שדות
שופט :
עורכי דין: