ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורם מרקוס נגד עידו ברזילי :

בקשה מס' 1

מבקש-תובע
יורם מרקוס

נגד

משיב-נתבע

עידו ברזילי

החלטה

1. התובע מבקש ליתן צו שיורה לבנק דיסקונט סניף חדרה, אצלו מתנהל חשבונם המשותף של הנתבע ורעייתו, להמציא את מסמך דוגמת החתימה של הנתבע בפתיחת החשבון. הנתבע מתנגד לבקשה אך צירף לה דוגמת חתימה בחשבון, נושאת תאריך 19.6.2012.

2. לאחר שעיינתי בכתבי-הטענות, בבקשה, בתגובה ובתשובה מצאתי שיש לדחות את הבקשה.

3. בעלי-הדין חלוקים בין השאר בשאלה אם מה שנחזה להיות חתימתו של הנתבע על-גבי הסכם מיום 29.12.2011 – נספח ד' לכתב-התביעה – הי א חתימתו האותנטית של הנתבע או מעשה זיוף (להלן החתימה במחלוקת). הנתבע הוא שטוען לזיוף חתימתו על-גבי ההסכם.

4. אין למצוא בבקשה הנמקה שתבאר מדוע דרושה לתובע, לשם הוכחת טענותיו, דווקא דוגמת חתימה מחשבון הנתבע בבנק דיסקונט. מהבקשה עולה שבידי התובע מצויות דוגמות חתימה רבות של הנתבע, הן על-גבי ההסכם והן על-גבי מסמכים נוספים. לכאורה די בכך כדי לסלול את הדרך ל הכנת חוות-דעת מומחה מטעם התובע באשר לאותנטיות של החתימה במחלוקת. התובע לא ביאר כיצד יהיה בדו גמת החתימה בבנק כדי לקדם את בירור השאלות השנויות במחלוקת; לטעמו די בריבוי חתימותיו של הנתבע כדי להצדיק את מתן הצו. אלא שהנמקה זו, לאו הנמקה היא. עצם העובדה שהתובע מייחס לנתבע ריבוי חתימות אינה מצדיקה את מתן הצו המבוקש. אף שהגישה בכל הקשור לגילוי ועיון במסמכים מרחיבה על מבקש העיון רובץ הנטל להראת שבמסמך המבוקש יהא כדי לסייע לו באיזשהו אופן בהוכחת טענותיו. בשלב זה לא הרים התובע את הנטל.

5. בעלי-הדין יגישו את מלוא ראיותיהם בתצהירים במועדים כלהלן:
התובע – עד יום 10.4.2013.
הנתבע – עד יום 12.5.2013.

6. האמור יחול גם על הגשת חוות-דעת מומחים בכל עניין שבמומחיות הדרוש להכרעת ההליך.

7. בעל-דין שיבקש לזמן למתן עדות עד שלא נתן תצהיר יגיש על כך בקשה מנומקת בכתב במועד שנקבע להגשת ראיותיו בציון תמצית עדותו הצפויה של העד והטעם בעטיו לא נתן תצהיר.

8. ככל שהתובע יסבור שיש בהמצאת דוגמת חתימה של הנתבע בחשבון הבנק כי לסייע בהוכחת טענותיו, יגיש על כך בקשה מנומקת כדבעי לאחר הגשת ראיותיו ולא יאוחר מיום 26.5.2013. הבקשה, היה ותוגש, תידון בקדם-המשפט.

9. ימי פגרה יבואו במניין התקופות.

10. הוצאות הבקשה תובאנה בחשבון בפסיקת הוצאות ההליך בסיומו.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ' אדר תשע"ג, 02 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יורם מרקוס
נתבע: עידו ברזילי
שופט :
עורכי דין: